Toppfält: innehåll
Amir Har En Viktig Roll Som Integrationskoordinator

Amir har en viktig roll som integrationskoordinator

Amir Azrafshan och Catarina Jonsson på Dalarnas Idrottsförbund jobbar intensivt med integrationsfrågor.

FALUN
För några månaders sedan anställdes Amir Azrafshan som integrationskoordinator på Dalarnas Idrottsförbund.

– Alla distriktsförbund har fått i uppdrag att jobba med integration under tre år. Några förbund gjorde en omfördelninginom befintliga resurser. Vi valde att anställa en utifrån, säger Catarina
Jonsson, konsulent på Dalarnas Idrottsförbund. Och valet föll på Amir och han har fått en rivstart.
– Vi arbetar efter två spår. Ett är fria projekt som alla föreningar kan söka bidrag för, medan det andra handlar om prova-på verksamhet i samarbete med Dalarnas Kommuner. Projekt kan lätt bli tomtebloss. När projektet är slut kan ingen driva verksamheten vidare, säger Amir.
Amir talar gärna om ett strukturfel inom idrotts­rörelsen.
– Det är en lång väg för människor i utanförskap att komma innanför. Det vill säga komma med i föreningslivet, påpekar Amir.
Idag har Catarina och Amir startat arbetet med Dalarnas Kommuner.
– Vi måste finna en mellan­landning, inslussningsmetod. Det handlar om att tillsammans med kommunerna skapa någon form av verksamhetsmiljö med prova-på-aktiviteter.
En dalakommun som kommit igång med detta arbete är Vansbro.
»Man har en samordnare för prova-på verksamheter, beviljat medel och man
jobbar med föreningslivet.«
– Våra konsulenter ser till att hela föreningen är med på tåget. Genomgång av svensk idrotts nya idrottsmodell. Tillsammansformar vi föreningarna. Jag tillför genom att ha en dialog om integration eller rättare sagt utanförskap.
Amir är noga med att påpeka att det handlar om utanförskap och att det gäller alla åldrar.
– Det måste finnas en miljö för dessa människor. Idag är det för långt från utanförskap till föreningslivet.
Prova-på-verksamhet är det första steget för inträde till föreningslivet.
– Och det finns plats för alla. Oavsett om du är åtta eller 60 år. Vissa blir aktiva och andra blir ledare. Viktigt att alla oavsett var man kommer ifrån skall kunna vara med. Att bara ha aktiviteter för nyanlända svenskar skapar bara mer segregation.
– Alla platsar i en prova-på-verksamhet och det är lika viktigt att hitta ledare som alla känner igen från närområdet. Faktiskt en framgångsfaktor, poängterar Amir.
Men det finns även andra utmaningar.
– Kläder, skor, skjuts med mera är bristvaror. Vi planerar att tillsammans med Vansbro Kommun starta ett Sportotek. Kommuntillhandahåller lokal och föreningarna driver Sportoteket. Här skall även dalaidrotten vara med och bidra.
Det andra spåret med fria projekt är även populärt och viktigt.
– Ett 20-tal föreningar har beviljats bidrag och det är många förfrågningar på gång. Många fantastiska projekt och framförallt inom alla idrotter.
För att få bidrag gäller det att föreningen har en plan för hur projektet skall kunna bli beständigt.
– Starta ett projekt kan vem som helst göra. Men det är sen som är viktigast. Föreningen skall i förlängningen kunna rapportera aktivitetsstöd för sin nya verksamhet, säger Amir.
Dalarna har blivit något av en förebild för integrationsarbetet inom idrottsrörelsen.
– Riktigt kul. Innan jag började hade jag förutfattade meningar om föreningslivet i Dalarna. Tänkte det skulle vara tufft och då speciellt i de små kommunerna. Till min glädje kan jag påstå det är tvärtom. Orsa och Älvdalen är bra exempelpå att det är oerhört positivt. Det finns en god vilja och folk vill.
Integrationsprojektet löper under tre år.

Text och foto: PeO KARLSTRÖM

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp