Toppfält: innehåll
Arvsfondsprojektet Borlänge – Möjligheternas Stad

Arvsfondsprojektet Borlänge – Möjligheternas Stad

Med hjälp av Borlänge kommmun och Dalarnas Skolidrottsförbund vill vi nå alla barn i Borlänge.
Ett mål är att starta skolidrottsföreningar i varje skola. Skolidrottsföreningarna ska vara elevstyrda, sätta integrationsfrågor i första rummet, ingå i ett nätverk för att kunna stötta varandra och successivt övergå till att bli självgående och självfinansierade.
Huvudmålet är att under projekttiden rekrytera 600 nya medlemmar till Borlänges föreningar och dessutom tillräckligt med ledare.

Arvsfondprojektets organisation, men även Borlänge Bandys allsvenska lag, har fått en förstärkning med Kevin Brown. Han ansvarar för Sportoteket som har en nyckelroll i att koppla ihop Skol IF och föreningssamverkan.
Foto: CIA EMBRETSEN

Borlänge Bandy är huvud­man för arvsfondsprojektet ”Borlänge-Möjligheternas Stad”. Man är nu inne på sitt andra år och Hans Grandin, styrelseledamot och upphovsman till projektet berättar följande:

– Vi har haft ett riktigt bra första år där vi knutit kontakt med flera föreningar och samarbetspartners. Tack vare stödet från Arvsfonden har vi också fått till ett riktigt bra samarbete med Borlänge Kommun.
– Vi har under första arbetsåret lagt fokus på att hitta en bra projektledare och sedan efterhand  hitta arbetsområden som har förutsättning att finnas kvar efter projekttiden. Vi har nu hittat fyra områden som vi satsar på.
Redan från början hade vi planerat ett samarbete med Skolidrottsförbundet som åtog sig att under projektet bilda skolidrottsföreningar på alla skolor i kommunen. Det målet är redan nått. Nu gäller det att få igång aktiviteter i samverkan med lokala idrotts- och kulturföreningar. Dessutom skall vi jobba med lovskolor,  utveckla idrottsinriktningar på gymnasiet och skapa ett Sportotek där vi kartlägger all utrustning som finns i skolor och föreningar i Borlänge som man kan låna för att prova på olika aktiviteter avslutar Hans.
Lars-Åke Östlin som tillträdde som projektledare i april berättar följande:
– Föreningarna kommer att få en allt viktigare roll i integrationsarbetet i Borlänge framöver. Vi hoppas att alla öppnar sina dörrar och gör reklam för sin verksamhet. Vi ska med våra resurser hjälpa till så gott det går. Våra fokusområden som vi jobbar med sammanlänkar också vårt mål, att bli en möjligheternas stad.
Skolidrottsföreningarna be­driver idag ett mycket bra arbete i Borlänge i augusti förstärktes projektet med Kevin Brown, en 22 årig Stockholmare som varit på en längre utflykt i Ljusdal de senaste sex åren.
Kevin har tidigare arbetat framgångsrikt med skolidrottsföreningarna i Ljusdal och hans idéer kommer att passa mycket bra för utvecklingen av vårt projekt. Den glädje och inspiration som han ger ungdomarna vid sina besök i Borlänge blir en viktig vitaminkälla för att få fler in i föreningslivet.
Vi måste få in fler unga ledare i föreningslivet och Skol IF:s utbildningsmaterial: Unga leder Unga är ett mycket bra koncept.
Förutom att Kevin redan är en stark drivkraft i projektet kommer också Borlänge Bandy att få en rejäl förstärkning i sin A-lagstrupp. Kevin har meriter som elitspelare på högsta nivå och han har även varit landslagsman, påpekar Lars-Åke Östlin.

Hur tänker Kevin jobba med skolidrottsföreningarna?
– Utveckling, samverkan och integration är ledord som jag tänker arbeta med. Att skapa bra förutsättningar för eleverna att få en aktiv fritid efter skoltid är en stärkande och viktigt del i deras personliga utveckling.

Hur vill du utveckla bandysporten tillsammans med Skol IF?
– Vi vill öka spontanidrottandet samt prova på verksamhet i nära samarbete med Borlänges föreningar . Jag vill även få fram mer skolbandy samt skapa bra förutsättningar att varje elev får lära sig att åka skridsko.

Lovskolor är ett annat arbetsområde i ”Möjligheternas Stad”.
Vad har projektet för roll i lovskolorna?
– Vi arbetar tajt med kommunen och föreningarna hur vi ska utveckla verksamheten närmaste åren, svarar Lars-Åke Östlin.
– Årets sommarskola som pågick under åtta veckor var en rejäl succé med 400 mycket nöjda elever. Ett 10-tal av kommunens föreningar var med under eftermiddagens ferieaktiviteter och allt var mycket uppskattat bland eleverna.
– Många av eleverna saknar idag föreningstillhörighet. Det är över 60 procent som inte har kontakt med någon förening så vi hoppas att lovskolorna blir ett bra rekryteringsunderlag för framtida medlemmar i Borlänges föreningsliv, fortsätter Lars-Åke.

Vi frågar Kevin Brown vad Sportotoket är.
– Sportoteket har en nyckeroll i att koppla ihop Skol IF och föreningssamverkan. Sportoteket ska medverka till att barn och ungdomar som engagerar sig i Skolidrottsföreningar får en möjlighet att låna sportutrustning oavsett ekonomiska förutsättningar.
– Sportoteket ska även vara en träffpunkt för alla Skol IF där man kan diskutera och utveckla idéer, förklarar Kevin.
– Sportoteket kommer att öppna under 2014. Vi kommer att ha ett vinterviste på Tunets IP och hoppas få till en lokal vid Sportfältet till våren.  Vi kommer även att påbörja insamling av sportartiklar under vintern, avslutar Kevin.

Lars-Åke Östlin och Hans Grandin.

Lokala Idrottsutbildningen (LIU) är en nysatsning i Borlänge som dragits igång under våren/hösten.
Lars-Åke Östlin förklarar upplägget.
– Egentligen startade allt i våras med att vår förening, Borlänge Bandy, ville ha spelare på hemmaplan för gymnasiestudier i kommunen. Borlänge låg samtidigt i startgroparna att utveckla sin idrottsdel på gymnasiet efter att man senaste åren tappat mycket elever till andra skolor utanför kommunen som satsat på idrottsprofilering.
– Vi kände att kommunen har en bra och kvalitetssäkrad gymnasieskola och vårt nätverk in mot föreningarna var viktig för en bra start. Nu har vi stöttat med kunskap i en uppstartsfas så vår roll framöver blir att vara kontakten till föreningar som är intresserade att vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av LIU.
– Utan föreningsmedverkan tror jag inte att det blir en bra och långsiktig satsning och de som vill utveckla sig inom någon idrott vill ha bra uppbackning. Sastningen har gett ett mycket snabbt resultat och idag är det cirka 80 elever i olika idrotter.
– Upplägget är att varje idrottare ska få ett eget träningsupplägg som idrottsläraren och tränarresursen från föreningen planerar. Träningen kan ske före, under och efter skoltid. Många skolor som har olika idrottsprofiler glömmer att föreningen är en viktig del i utvecklingen. Den kunskap som finns i Borlänges föreningsliv är ovärderlig i sådant här sammanhang.
– Skolan vill få fram en helhetssyn på idrottaren vilket är viktigt för den egna utvecklingen och studierna går alltid först. Flexibla lösningar är också ett ledord som vi jobbar efter. Det är också viktigt att poängtera att LIU vänder sig även till den som vill satsa på breddidrott, inte bara rena elitsatsningar som annars är vanligt på idrottsgymnasier.
– Vill du bara träna för att få en bättre hälsa är du alltså varmt välkommen. Pratar vi just hälsa och friskvård är det här en bra investering för samhället på lång sikt då vi vänder oss till fler än bara de som vill satsa på elitidrott.
– Det är flera spännande utmaningar som vi har i arvsfondsprojektet de härmaste åren, men vi har fått en riktigt bra start, avslutar Lars-Åke Östlin.

SVEN-ERIK KARLSSON

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp