Toppfält: innehåll
Barkens Handboll Sjuder Av Liv – Tack Vare Duktiga Ledare Och SISU Idrottsutbildarna

Barkens handboll sjuder av liv – tack vare duktiga ledare och SISU idrottsutbildarna

I Barkens Handbollsförening i Smedjebacken sjuder det av liv. De har flera lag i seriespel, stor barnverksamhet och en fungerande styrelse. Så har det inte alltid varit. För några år sedan fanns nästan ingen verksamhet alls. De få personer som ändå brann för att handbollsföreningen skulle leva vidare bestämde sig för att utveckla föreningen.

För att göra det beslutades att; Strategiskt och målmedvetet jobba med rekrytering till styrelsen, till styrelseposterna och naturligtvis aktiva. Steg för steg rekryterades personer till de olika posterna och föreningen har byggts upp. Viktiga beslut har tagits, till exempel att satsa på ledare som inte är föräldrar. Utbildning av de olika funktionerna i föreningen har också varit viktigt. För att få en förening att fungera behövs en viss kompetens hos tränare, styrelseledamöter och aktiva.
Idag har föreningen en stabil plattform att stå på med en gemensam värdegrund där många bidrar på olika sätt så att föreningsarbetet blir lustfyllt och roligt. Medlemmarna vill vara kvar men naturligtvis försvinner en del under resan men det har blivit lättare och lättare att fylla på med nya tack vare den genomtänkta strategin kring rekrytering.
Barkens Handbollsförening har under hela sin process haft stöd och hjälp av SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och finns till för att möta behovet av utbildning och utveckling i idrottsföreningarna i Dalarna.
– Idrottsrörelsen slutar aldrig att utvecklas. Den är i ständig rörelse och därmed uppstår kontinuerligt nya behov av utbildning. Behoven varierar och ser olika ut beroende på vilken förening du frågar, säger verksamhetsledare Eva Lignell. Vårt mål är att ha väl fungerande och välmående idrottsföreningar i Dalarna.
SISU Idrottsutbildarna erbjuder hjälp med process­ledning kring organisations- och föreningsutveckling där det handlar om att få föreningen att börja röra sig i den riktning som till exempel Barkens Handbollsförening.
– Vi hjälper föreningarna att kartlägga och analysera vilka insatser som behövs i föreningen för att komma fram till en utbildnings- och utvecklingsplan. Vi kan sedan hjälpa till både praktiskt och ekonomiskt med de utbildningar som föreningen önskar och har behov av.

De utbildningar som är mest efterfrågade just nu är:
•    Idrottens föreningslära i flera steg för styrelse och organisationsledare
•    IdrottOnline som är idrottsföreningens administrativa hjälpmedel
•    Ledarutbildningar på olika nivåer
•    Idrottsskadeutbildningar förebyggande träning, akut omhändertagande och rehabträning
•    Kost

– Vi jobbar alltid utifrån den unika föreningens särskilda behov och försöker att tillgodose föreningens önskemål med bra utbildning och ekonomisk hjälp.
Lärandet i föreningen kan ske på olika sätt. Internt i föreningen genom folkbildningens metoder, lärgrupp (studiecirkel), föreläsning eller genom att gå på någon av våra kurser.
– Många idrottsföreningar vänder sig till SISU Idrotts­utbildarna redan idag, men vi kan absolut hjälpa fler.

Text: PELLE MALMBERG

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp