Toppfält: innehåll

Barnkonventionen Rädda Barnen finns där barn finns!

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse. Med FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Barnkonventionen säger också att alla barn har rätt att mötas med respekt och få sitt människovärde bekräftat. De har rätt till lek, fritid, rekreation och hälsa i samma utsträckning, oavsett fysisk eller psykisk kapacitet, etnisk bakgrund, ålder, sexuell läggning, socioekonomiska bakgrund eller andra möjliga diskriminationsgrunder.

En av grundartiklarna i Barnkonventionen är artikel 2 om rätten att inte utsättas för diskriminering och kränkande behandling
Väldigt många barn finns inom föreningsidrotten och de allra flesta barnen upplever sitt idrottande som något positivt och roligt. Men det finns också de som inte får vara med när ledare »toppar« grupper och lag eller när pressen från föräldrar blir för stor. Det finns också barn och ungdomar som blir kränkta av sina lag klubbkamrater.

Sedan 2011 finns också ett samarbete mellan Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet kring Föräldratelefonen och Föräldramejlen. På lokalnivå har även ett samarbete initierats mellan Dalaidrotten och Rädda Barnen Dalarna som syftar till att ge idrottsföreningar verktyg och bättre möjlighet att arbeta med frågor som rör just kränkande behandling och diskriminering.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp