Toppfält: innehåll
Cyklister Med Visioner

Cyklister med visioner

BORLÄNGE
– Här vill vi verka!
Roger Karlsson, Borlänge Cykelklubb, pekar ut platsen för en tilltänkt, toppmodern, arena för mountain­bike-sporten.

Paradisbacken (Plättbacken i folkmun) i Borlänge kan komma att bli ett centrum för mountainbikesporten. Roger Karlsson, Borlänge CK, har förhoppningar om en nära förestående satsning.
Paradisbacken (Plättbacken i folkmun) i Borlänge kan komma att bli ett centrum för mountainbikesporten. Roger Karlsson, Borlänge CK, har förhoppningar om en nära förestående satsning.

Ett mecka för cykelentusiaster är onekligen på väg att värka fram och kan inom en snar framtid komma att realiseras i och runt omkring Paradisbacken på Tjärnaberget i Borlänge.
– Idén föddes redan år 2000 då representanter för Borlänge kommun kontaktade oss om planerna, avslöjar Roger Karlsson och fortsätter:
– Ansvariga inom kommunen ville att vi skulle skapa ett lednät, med markerade leder i terrängen, för att stärka MTB-sportens utövande och även övriga Borlängebors cykelåkande. Tyvärr rann det ut i sanden men för tre år sedan tog vi upp tråden igen.
Borlänge CK har cirka 300 medlemmar, varav 60 barn och ungdomar ägnar sig åt mountainbike.
– Vår ungdomsverksamhet växer och nu gäller det att nyttja det momentum som uppstått och bredda cykelintresset ytterligare, betonar Roger.
En arena uppbyggd på Tjärnaberget skulle inte bara gynna cykelklubbens utövare. Även Borlängebor och turister skulle få goda träningsmöjligheter.
– Det är stora omarronderingar på väg och nya skiften ska tas fram. Så för dagen är det lite svårt att komma vidare.
– Vi tror dock att kommunen ska ge oss respons för satsningen. Och sett även ur ett turistperspektiv skulle en cykelarena gynna Borlänge extra mycket.
Du verkar vara en man med visioner?
– Precis, men det är inte bara cykelklubben som vinner på en ny arena. Även motionärer och övriga Borlängebor har nytta av den här satsningen.
– Vi vet att behovet finnes, motionärerna är många och de verkar i olika föreningar i Borlänge. Och den här satsningen borde varit igång för två år sedan, kritiserar han.
I samband med årliga populära Borlänge Tour, som köres i maj, arrangeras även ett stort motionslopp.
Kvarnsvedens GoIF är medarrangör och motionsloppets sträckning går från Mellsta, via Tjärnaberget, Bäsna och tillbaka.
– Den här leden vill vi permanentmärka och knyta ihop med Gagnefs verksamhet i framtiden, berättar Roger.
Som bjuder på fler idéer:
– Det går att bygga ut fler lednät. Och en annan tanke vi snuddat vid är en led mellan Bergebo och Falun.
Innan den idén kan utvecklas ligger fokus och prio på en ny topparena för mountainbikesporten runt Tjärnaberget.
– Vi kommer att få fin snurr på det här och med kommunen i ryggen går det att skapa fler lednät framöver, understryker Roger Karlsson, Borlänge CK.

Text och foto: PER-ÅKE GRANLUND

Knapp, skrolla upp