Toppfält: innehåll
Dala Sports Academy, Så Fungerar Vi

Dala Sports Academy, så fungerar vi

Dala Sports Academy vad är vi? Ett innovationssystem, ett kluster, ett nätverk, en kopplingsdosa. Vi är allt detta, beror på vem du pratar med. Vi arbetar med att koppla samman idéer och kunskaper, för att regionen skall utvecklas och nya innovationer och nya företag ska komma till, säger Sofia Brorsson projektledare på Dala Sports Academy.

Innovationer, det vill säga framgångsrika nya produkter, tjänster och processer är grundpelarna för att skap tillväxt. För att lyckats med framgångsrika innovationer krävs allt mer att kompetens- utveckling, kunskapsutbyte och ömsesidigt lärande sker i samspel mellan företag, forskning och politik/offentlig verksamhet.
För att samverkan ska komma igång så finns Dala Sports Academy (DSA).
DSA ser till att:
•    Det finns länkar mellan de olika aktörerna, känner man inte till varandras existens, och har ett förtroende för varandras förmåga och viljan att samarbeta, så fungerar det inte.
•    Det finns en gemensam vision vad vi vill uppnå i regionen.
•    Att uppmuntra samverkan och förnyelse.
DSA ser till att skapa länkar/broar, mellan företag och forskning, mellan företag och offentlig sektor och vise versa.
Ett led i att koppla samman företag och forskning samt offentligheten är att DSA har ett stort företagsnätverk. Nätverket finns till för företagens skull och är en arena där företagen kan få nya kontakter, nya affärsmöjligheter samt få ny kompetens.  Allt för att skapa nya produkter, tjänster eller nya arbetstillfällen.
DSA ordnar även konferenser där vi bjuder in företag, forskare och offentlig sektor. Dessa konferenser är ytterligare en arena för att skapa nya idéer, kopplingar mellan företagen. Att skapa möte där helt nya verksamheter möter varandra skapar cross innovation, nya innovationer över gränserna.

DSA’s verksamhet
Sport och
hälsoinkubator
De företag som DSA arbetar med är i de flesta fall, små företag. För dem är det viktigt att korta vägen från idé till marknad. Ett led för att kunna stötta företagen i denna process är genom samarbete med Stiftelsen Teknikdalen och deras affärsutvecklare. Dala Sports Academy har kunskap och kompetens om hur idrotts- och hälsobranschen fungerar. Idag har vi, genom samverkan, utvecklat och anpassat verksamheten för att kunna skapa nya affärsområden. Många bygger på crossinnovation-tanken, det uppstår nya idéer för entreprenörerna när olika människor och kompetenser träffas.

Nätverk
Genom starka nätverk, smarta möten, kompetensutveckling kan vi utveckla och kommersialisera samtidigt som vi inhämtar nya rön från den internationella forskningen.
I dagsläget finns över 100 företag i DSA’s företagsnätverk. Att ingå i DSA’s företgasnätverk ger stora fördelar och möjligheter till erfarenhetsutbyten, kompetenshöjning och fler affärsmöjligheter.

Test Arena
Dala Sports Academy Test Arena skapar en mötesplats för olika kompetenser. På test arenan finns högteknologisk testutrustning och här möts innovatörer, entreprenörer och forskare. Flera utvecklingsprojekt är i gång bland annat inom Field Test Lab, ett fälttestlab. Här ingår allt från IT-system till produkt- och tjänsteutveckling.

Sport- och hälso­innovationer
En framgångsrik metod för att skapa innovationer är att bedriva gemensamma projekt där man kopplar samman olika kompetenser, kunskapsområden och branscher som också kallas cross-innovation.

Forskning och utbildning
Vi forskar inom skadeförebyggande träning, rehabilitering och optimering av träning samt implementering av dessa forsknings- och utvecklingsresultat till företag och organisationer.

DSA Elit
Dala Sports Academy elit är en del i DSA som arbetar med att vara den miljö som elitidrottare söker sig till. Här vill vi vara bäst! Vi vill locka till oss eliten med en förhoppning att de sedan stannar i regionen. Vi knyter samman de aktiva med högskola och företag.

Text: PELLE MALMBERG

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp