Toppfält: innehåll
Datorn »stjäl« Ungdomar Från Idrotten!

Datorn »stjäl« ungdomar från idrotten!

Christer Grus
Christer Gruhs, mångårig idrottsledare i Björbo IF och nybliven pensionär efter 50 år som journalist i Dalarna.

Samtidigt som de politiska partierna tävlar om att framställa sig som landsbygdens främsta vapendragare, är det tyvärr få politiker som drar några slutsatser över den utveckling som blir allt tydligare när det gäller våra ungdomars förändrade fritidsvanor.  Förmodligen ligger inte lösningen i politiska förslag, men som mångårig idrottsledare förvånas jag över den uteblivna debatten.

Min utgångspunkt grundar sig på utvecklingen i Västerdalarna, men jag är övertygad om att min beskrivning känns igen i de flesta regioner i Dalarna, nämligen att länets idrottsföreningar har allt svårare att samla ungdomar till det idrottsutbud som erbjuds. På vissa håll ligger det fullt förklarliga orsaker bakom utvecklingen.

– Små ungdomskullar och utflyttning från orten tvingar idrottsklubbarna till omprövningar.

Men även i tätorterna sker en strukturförändring jag har svårt att acceptera. Barn- och ungdomar väljer nämligen att sätta sig framför datorn, hellre än att de efter skolan söker sig till fotbollplanen, hockeyhallen, innebandyplanen eller skidklubbens tränings- och matchaktiviteter. Det värsta är att ungdomarna öppet erkänner att deras val av fritidsaktivitet beror på att det anser det är för jobbigt med fysisk aktivitet.

Många ledare, aktiva och allmänt idrottsintresserade hajade säkert till när tidningsrubrikerna larmade om att ledningen för anrika Vansbro AIK varslade om att klubbens anrika fotbollsverksamhet var på upphällningen.  Bristen på ledare, beredda att ta ansvar för den framtida verksamheten innebar ett realistiskt hot om fotbollens avveckling.

Här var det således inte primärt bristen på aktiva spelare som var hotet. Men det finns alltid en koppling mellan ledarbrist och för få aktiva.  Har föreningen tillräckligt många aktiva spelare i olika åldergrupper, finns det också föräldrar/anhöriga som är beredda att ta på sig ledaruppgifter.  Jag hoppas självklart att Vansbro AIK reder upp situationen, men det som hänt är ett varsel om en trist utveckling.

Den har sedan flera år drabbat hockeyn i Västerdalarna.  Idag finns endast tre föreningar med både senior- och ungdomsverksamhet, nämligen Björbo IF, Vansbro AIK och Malungs IF.  I Gagnef, Sifferbo/Bäsna, Mockfärd, Dala-Floda, Nås och Dala-Järna är ishockeyn numera historia.  Kraven på ishallar och konstis har fungerat som en dramatisk vattendelare mellan vinnare och förlorare.

–Men numera innebär konkurrensen om för få ungdomar ett nytt hot.

Utan samarbete mellan föreningarna riskerar ishallar och andra anläggningar att bli för dyra i drift för kommunen.  Detta faktum är generellt för Idrotts-Dalarnas, oavsett verksamhet.  Länets 15 kommuner har minst lika många sporthallar, de största kommunerna betydligt fler. Risken att anläggningarna i Falun, Borlänge, Avesta och Ludvika ska sakna hyresgäster är liten. Men kostnadsutvecklingen är ett annat hot mot en idrottsrörelse under omstrukturering.

Med en vikande utnyttjandegrad är det rimligt att politiskt ansvariga måste överväga hur anläggningarna ska användas i framtiden, liksom att de kritiskt granskar krav på nya anläggningar när nya sporter/verksamheter växer fram.

Lejonparten av morgondagens aktiva i sporthallarna är kanske friska och pigga pensionärer, där det tidigare var självklart att ungdomar hade sin tummelplats?

Text: CHRISTER GRUHS

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp