Toppfält: innehåll
Framgång Och Risker

Framgång och risker

Leksands IF är tillbaka i elitserien, Falu BS i konkurs, IBF Faluns herrar Svenska Mästare, Mora IK under rekonstruktion, Skid-VM i Falun som ter sig dyrbart. Visst kan man fråga sig vad det är som skiljer framgång och misslyckande åt och vad är rimliga risker att ta och vem skall ta dem?

Låt mig först konstatera att i flertalet fall, som haft framgångar eller inte, finns tredje parter som fått se lån, investeringar eller kundfordringar till stor del gå upp i rök. Det gäller banker, leverantörer, sponsorer och kommuner. Man får anta att dessa gått in i affärsförbindelserna med öppna ögon och på affärsmässiga villkor, vilket inte hindrar att det kan finnas sparare, ägare, medborgare och andra intressenter som knorrar. Kommunernas roll i sammanhanget är oftast av avgörande betydelse och redan därav ifrågasatta, men än mera om rimligheten i att de alls engagerar sig i ishockey och skidåkning.

Vad karaktäriserar dem som lyckas? Grundläggande är kunniga ledningar för såväl rörelsen (affären) som sporten där den förra sätter ramarna för och kontrollerar den senare. Hur sannolikt låter det att sätta en revisor som coach för hockey laget? Inte mycket!

– Men det omvända, att utse en f.d. hockey­spelare som VD för klubben reageras det sällan emot – förrän efteråt!

Långsiktiga och konsekventa satsningar är nästa grundbult. Släpp fram unga talanger från egna led och låt dem få mogna tillsammans med erfarna spelare. Jämför antalet besvikelser på dyrköpta »åldringar« med de egna talangerna! Kan det vara så att Mora IK:s aktuella problem har sina rötter i de frestelser man föll för under (förra) NHL-strejken? All koncentration på kärnverksamheten! Sidoverksamheter, för vilka kompetens vanligen saknas, blir förr eller senare problem, som sällan lämnat tänkta bidrag men väl skulder efter sig – se på Siljan Strand. Begränsa de fasta kostnaderna till det som bäst gagnar kärnverksamheten. LIF:s arena blev för stor och dyrbar i drift för att inte tala om Dalhalla. Tegera Arena byggdes för ett elitserielag, som sedan invigningen med någon enstaka säsongs undantag varit i allsvenskan. Samma fråga har man skäl att ställa om investeringarna för skid-VM. Att Lugnet behövde rustas upp, efter årtionden av eftersatt underhåll och nya regler, var givet, men är det på den nivå som bäst gagnar saken?

Därmed är jag inne på en paradox: Främst kommunernas, men även Landstingets och Länsstyrelsens roll i allt detta. Dessa är de mest kritiserade, men i mitt tycke fullt legitima aktörer i sammanhanget. Deras uppgift är att bygga en attraktiv region dit företag och människor vill flytta och bli kvar. För detta krävs konkurrenskraftigt utbud av jobb, kommunikationer, skolor, sjuk- och åldringsvård, kultur, friluftsliv och mycket annat som definierar en attraktiv region. Idrott och kultur för utövare och åskådare har en given plats i detta sammanhang. I denna skönhetstävling möter Dalarna i första hand områden utanför de tre storstadsområdena, alla med tydliga centralorter, som i vårt fall är Falun-Borlänge, som vi måste lära oss se som ett. Regioner i vår närhet som vi konkurrerar med är Västerås, Örebro och Karlstad och deras omgivningar. De nämnda institutionernas uppgift i detta sammanhang är att stödja byggandet av infrastrukturer – vare sig detta är vägar, hoppbackar eller andra arenor. Utan sådant stöd blir det skralt med skid-VM, elithockey eller konserter i Dalhalla för den delen. Kort sagt en fattigare region. Däremot är det inte deras uppgift att lägga sig i vilka artister som skall stå på dessa scener. Var och en måste få sköta det den är bäst på och ta konsekvenserna därav. När klubbar och andra artister nyttjar dessa anläggningar skall de självfallet betala hyra.

Till sist måste jag få tillägga: Idrott och sport av alla slag har sina speciella hot, långt värre än att åka ur serien, nämligen dopning och läktarhuliganer. I båda fallen menar jag att det är huvudsakligen klubbarnas ansvar att hålla rent hus. Leksands och Moras supporterklubbar är föredömen som klubbarna har all heder av. Visst minns vi bilderna från Globen-matchen. Låt den få bilda norm!

Bo Berggren

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp