Toppfält: innehåll
Herrgård Som Erbjuder Idrottslyft

Herrgård som erbjuder idrottslyft

I september invigdes den nya hinderbanan på Liljans Herrgård. Oskar Sjökvist visade upp god teknik i konsten att ta sig fram med hjälp av sin rullstol.
Foto: STAFFAN BJÖRKLUND

FALUN
Dalarnas Handikappidrottsförbund är en av landets främsta aktörer.
En pärla i verksamheten är Liljans Herrgård.
– Förbundet bildades 1969 och sedan 1978 har gården varit en del i vår satsning, berättar DHIF:s kanslichef, Jan-Olov Fredborg.

Den vackra bergsmansgården, från slutet av 1800-talet, är uppförd på en av sluttningarna ner mot sjön Liljan. En gård upprättad i skön dalanatur och vars domäner nu nyttjas av Dalarnas Handi­kappidrottsförbund för diverse aktiviteter.
– En gruvfogde byggde gården och efter att ha tjänat ut sin roll som bostad har inriktningarna varierat.
– Gården har bland annat varit ett pensionat. Ett tag huserade DHR (De Handikappades Riksförbund) här och en tid disponerade Baptistförbundet husets över­våning, informerar Fredborg.

Jan-Olov Fredborg är kanslichef hos Dalarnas Handikappidrottsförbund. Foto: PER-ÅKE GRANLUND

I dag är det mesta av det som sker och händer på Liljans Herrgård inriktade mot funktionshindrade och en verksamhet som gagnar deras situation.
– Vi tar även emot skolor och vårdstuderande för att beskriva vår breda verksamhet. Det förekommer också att vi arrangerar lägerverksamhet med tillhörande övernattning, säger Fredborg.
Hur finansieras verksamheten på gården?
– Dalarnas Handikappidrottsförbund är huvudman. Finansiering sker med hyresbidrag från Borlänge- och Falu kommun samt landsting. Fördelat efter en investeringsskala mellan parterna om trettio, trettio respektive fyrtio procent.
– Själva gården äges av Falu kommun som är vår hyresvärd.
Ett led i att utveckla gården ytterligare ledde i september fram till invigningen av en hinderbana för rullstolsburna.
– Hinderbanan, vars idé kläcktes av Fredrik Lindström och Johan Wallberg, är vår senaste investering. Tanken från början var att den skulle vara till för rullstolsburna, men den har visat sig fungera utmärkt också för dem som exempelvis drabbats av en stroke och därefter behöver rehabträna för att uppnå motoriska färdigheter, säger Fredborg.

Ett kärt skötebarn i DHIF:s verksamhet är viktiga anläggningen, Liljans Herrgård, som erbjuder massor av aktivitetsalternativ. Foto: PER-ÅKE GRANLUND

Hur fördelas era resurser och hur ser förbundets organisation ut?
–I vår verksamhet i Dalarna lägges nittio procent på breddverksamhet för funktionshindrade och tio procent på elitverksamhet.
– Det finnes en huvud­styrelse med huvudansvar, plus en kommitté som hanterar verksamheten på Liljan gård. Och där jag är bas, beskriver han.
Ni verkar ha stor nytta av Liljans Herrgård. Går den att utveckla ytterligare?
– Absolut, det handlar hela tiden om att utveckla nya idéer och att inte vara rädd för att tänja på gränserna.
– Vi har gångavstånd till sjön Liljan, där det också går att utveckla diverse aktiviteter. Naturen finns i vår närhet och erbjuder naturstigar med möjlighet till diverse inlagda aktiviteter.
– Helheten handlar mycket om att förmå människor att ta sig hit och prova på vad som erbjudes beroende av intresseinriktning, redogör Fredborg.
Hur stora är ni inom idrottsförbundet?
– I dagsläget är det trettio föreningar som är anslutna till Dalarnas Handikappidrottsförbund. Sett till storleken ligger vi väl framme jämfört med övriga landet.
– När jag anställdes 1984 var det vanligt att det var handikapporganisationerna som var anslutna till idrottsföreningen.
– Senaste tio femton åren har det vänt och nu är det rena idrottsföreningar som ansluter sig till handikappidrotten.
Hur fungerar den omvända ordningen i praktiken?
– Det kan vara en kommitté, vars utsedda grupp tränar med funktionshindrade, eller en enskild utövare som bedriver tävlingsverksamhet.
– Vi har även assistansbolag som startat idrottsverksamhet för funktionshindrade.
Vad driver dig att utveckla handikappidrotten?
– Känslan av att vi gör en samhällelig insats är stark. Det är en glädje att få jobba med människor och kan jämföras med ett kall, svarar han och fortsätter:
– Credit får man när man ser alla framsteg. Även om tidscykeln många gånger är längre och mer krävande för att uppnå uppsatta mål jämfört med en icke funktionshindrad.
Finns det då inga mörka moln på himlen?
– Jag kan känna en viss frustration då minskade bidrag kan komma på tal.
– Nu har vi haft tur att inte ha tvingats till någon nerdragning av vår verksamhet, men samtidigt har vi inte heller fått någon uppräkning under de senaste åren.
– Aktiviteterna på Liljans Herrgård utgör en viktigt friskvårdsinsats. Vi har även möjligheter att bedriva konferenser och vi kan ta emot grupper upp emot 60 deltagare.
En annan populär aktivitet är den så kallade vinterdagen, som mest samlat nära 150 besökare.
Liljans Gård verkar vara ett häftigt ställe. Har ni fler planer på g?
– Idéer finns men det är inget jag vill avslöja i nuläget, svarar Fredborg, skrattar gott, och fortsätter:
– Däremot kan jag berätta om ett unikt projekt vi bedriver ihop med Ljungbergsgymnasiet i Borlänge. Och där vi bedriver gymnastik och idrott i skolan tillsammans med anslutna föreningar.
– Vi håller till i Vallenhallen på onsdagar och det kommer till deltagare varje gång.
Berätta mer hur det går till?
– Föreningar visar upp sin verksamhet för eleverna. Bland annat har Borlänge motions- och idrottsklubb visat prov på mattcurling och IK Juno, Avesta, har demonstrerat bordtennis. Även Borlänge Bordtennisklubb har visat intresse i ämnet.
Vad räknar ni med att det här initiativet ska resultera i?
– Det här är ett bra sätt att etablera en kontakt mellan elever och idrottslivet i stort. Verksamheten startade upp i höstas och den kan komma att få sin uppföljare även på andra orter framöver.
– Största problemet i vår värld är egentligen inte bristen på handikappanpassade lokaler, utan mer transportproblematiken. Det är inte alla som har stöttande föräldrar och syskon att tillgå, avslutar Jan-Olov Fredborg.

Text: PER-ÅKE GRANLUND

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp