Toppfält: innehåll
Ideella Krafter Bakom Multiarenan I Sundborn

Ideella krafter bakom multiarenan i Sundborn

Multiarenans konstgräs är 2,5 centimeter högt. Konstgräset är slätt och hårt och innehåller inga gummigranulatkulor som vanliga konstgräsplaner har. Underlaget tål de flesta av sportaktiviteter och kan även med fördel beläggas med en isyta vintertid. Foto: PRIVAT

SUNDBORN
En multiarena i lilla charmiga Sundborn? Det var det nog inte många som trodde på initialt. Kvartetten Daniel Isacson, Markus Hedman, Mats Stenman och Magnus Fahlström var dock starka i tron. Och nu ligger en häftig arena intill skolan i byn.

Daniel och Markus tar emot när Sportmagasinet gästar. Två lättpratade intervjuoffer som med stolthet i rösterna berättar om arenatillkomsten.
– Vintertid är det hockey och hockeybockey som gäller på arenan, säger duon med en mun, innan Daniel utvecklar:
– Sommartid kan man spela både fotboll, tennis, basket och handboll på konstgräset. Men egentligen är det nog bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra. Alla våra sektioner i Sundborns GoIF har nytta av arenan.

Varför satsade ni på en multi­arena?
– Vi förde en diskussion om att utveckla anläggningen. Men då Falu kommun inte ställde upp med ett driftsbidrag för konstis, så tänkte vi om och idén om en multiarena föddes, berättar Daniel och Markus.
Starka ideella krafter såg till att sjösätta ett spännande projekt – här ska byggas en multiarena!
– Styrelsen sa OK i fjol strax innan midsommar, med förbehållet att arenan inte fick äventyra föreningens ekonomi. Och det har vi levt upp till. I oktober låg konstgräset klart, berättar Daniel och fortsätter:
– Utmaningen låg i att finansiera projektet. Men allt föll väl ut.

Markus Hedman och Daniel Isacson är två eldsjälar i Sundborns GoIF, som starkt bidragit till att föreningen kan stoltsera med en multiarena.

MÅNGA SPONSORER
Riksidrottsförbundets satsning, Idrottslyftet, sköt till 200 000 kronor och lika mycket bidrog Carlborgssons Stiftelse med.
– Lägg till det privatpersoner och företags möjlighet att sponsra arenabygget genom att köpa sin egen kvadratmeter för 250 kronor, fortsätter Daniel och utvecklar:
– Sammantaget, bidrag och alla ideella arbetsinsatser och samhörighet från femtiotalet människor inräknat, så har vi täckt upp kostnader för en halv miljon kronor.
Och nu har även kommunen blidkats.
–Vi vill gärna framföra att dialogen med kommunen varit väldigt positiv. Och Falu kommun har ställt upp på en nyttjanderätt under tio år. Vilket även ger oss möjligheten att sälja arenareklam. Allt har gått otroligt snabbt och det har varit ett roligt och spännande år, säger Daniel och Markus, innan båda nickar bifall för varandras tankar:
– Multiarenan kommer att lyfta spontanidrotten i byn. Samtidigt hoppas vi att arenan kommer att vara till glädje för hela vår socken.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp