Toppfält: innehåll
Ideella Krafter

Ideella krafter

Idrottsrörelsens hjärta

Ideellt arbete går aldrig att överskatta.
–Utan hjälp av ideella krafter vet jag inte hur det hade sett ut med föreningslivet och ungdomsidrott i landet överhuvudtaget säger Bodil Forsén, Gagnefs IF skidsektion.

Eldsjälen Bodil Forsén har agerat som ledare i föreningen i 21 år. Hennes ord väger tungt då hon understryker:
 –Det är toppen med olika alternativ till rörelse på en ort. Men jag tror föreningslivet är väldigt viktigt för just barn och ungdomar då den oftast är billigare för familjer än kommersiella träningsalternativ.
 –Och ser vi vuxna inte till att röra på oss och våra barn, så undrar jag hur den fysiska och psykiska hälsan ser ut om några år i Sverige.
 Vad gör ni för att rekrytera fler ledare och folk som kan jobba ideellt?
 –Det är oerhört viktigt att vi kan nå ut till ännu fler. Rekrytera mer folk som är villiga att arbeta i föreningen.
 Gagnefs IF har runt 600 medlemmar, varav nära en tredjedel av medlemmarna tillhör skidsektionen.
 –Vi når väldigt många med vår breda verksamhet – träning i grupp, men ändå individuellt.
 –Många brukar ställa upp och hjälpa till med att bära ut och in material. I många år har vi försökt att få fler att ta delar av träningen, eller delar av grupper, men det har varit väldigt svårt.
 –Även om många av våra föräldrar och vuxna ungdomar har varit med i många år är det svårt att få dem att ta steget. Våra yngsta deltagare får ju aldrig bli lämnade på träning själva utan det är ett krav att alltid ha en vuxen, iklädd träningskläder, med sig.
För att få tips och råd angående ledarrekrytering, tog föreningen hjälp av en representant från Svenska Skidförbundet.
 –Monica Carlsson och jag kände att det var dags att ta några kliv tillbaka. Och i samband med en träningskväll hade vi ett föräldramöte där en representant från skidförbundet var med, vilken gav olika råd och tips.
 Nu hoppas Bodil och Monica på att andra ideella krafter är redo att ta över.
–Om några ville ta över så finns vi i bakgrunden för att hjälpa till. Det är ju mycket som sker även utanför träningstiden. Aktivitetsstöd, spårning, röjning, klippning, renovering av spår, klubbkläder, hemsida, anläggningen, maskiner o.s.v.
 Största svårigheten är ändå att rekrytera ledare.
 –Visst, några hjälper till med olika punktinsatser, men då det kommer till att vara tränare för en grupp, är det knappt någon som ställer upp.
 –Efter mötet i fjol höst hade vi ett tjugotal personer som kunde tänka sig att bli ledare.
 –Men bara tre ställde slutligen upp. I oktober fick vi en ledare till, men med totalt bara fyra ledare är det tufft, påtalar Bodil.
 Gagnefs IF har det fint förspänt med alternativa spår i naturskön terräng året runt. Klubbstugan i Övre Tjärna är hjärtat för verksamheten.
 Nya barnkullar strömmar till hela tiden. Ibland har Bodil Forsén och Monica Carlsson själva haft ansvaret för grupper som uppgått till 75 personer.
 –Det är en betydande verksamhet vi sysslar med. Tyvärr är det inte alltid som människor förstår att det är ideellt arbete som ligger bakom föreningens aktiviteter.
–Gagnefs kommun har valt att all föreningsverksamhet i kommunen ska vara ideell. Vilket innebär, förutom träningen, att området, hus, maskiner och anläggningar ska skötas ideellt.
 –Försvinner intresset för att hjälpa till, så riskerar vi att verksamheten kan försvinna, säger Bodil, innan hon avslutar med en önskan:
 –Föreningen behöver fylla på med nya krafter och nya idéer. Så det vore verkligen önskvärt om fler vågade ta steget och kliva fram och bli ledare eller fixare i vår förening.

Text: PER–ÅKE GRANLUND

Knapp, skrolla upp