Toppfält: innehåll
Idrotten Har En Viktig Roll  För Nyanlända Kvinnor

Idrotten har en viktig roll för nyanlända kvinnor

SÄTER
Arbetet med att inkludera asylsökande och nyanlända är ingen verksamhet som idrottsrörelsen enkelt skapar själva. Arbetet har nått bäst resultat där det har funnits en nära samverkan. De flesta idrottsföreningar går igenom den omställning som samhället i övrigt ställts inför och fortfarande står inför.

– En av våra största utmaningar har varit att nå ut till tjejer med utländsk bakgrund, säger Sheyma Sheikhnur på Dalarnas Idrotts­förbund.
– För att nå ut till tjejerna, gäller det att bygga relationer till föräldrarna. Informera de om föreningens syfte, vi måste bli bättre på att göra dem delaktiga i aktiviteten och på nära håll uppleva gemenskapen och glädjen för att förstå vilka värden som idrotten skapar.
I Säter har Dalaidrotten inlett ett samarbete med Rädda Barnen och kulturförvaltningen och i mitten av mars samlades ett 30-tal kvinnor i alla åldrar med ambitionen att göra aktiviteter tillsammans.

DELAKTIGHET
– Flickor vill komma in i föreningslivet och vi vill ge denna målgrupp en möjlighet att engagera sig inom idrotten. Helt enkelt känna delaktighet i lokalsamhället och dess vardagsliv, säger Angelica Beyer från Rädda Barnen. Här har idrotten och föreningslivet en viktig roll.
– Vi måste sänka och undanröja trösklar för att kunna vara med. Flickorna vill vara med i simning, volleyboll, badminton, kricket eller bara kunna gå och bada, poängterar Angelica.
»Att till exempel kunna simma är något mycket mer än att bara kunna simma. Det handlar om en stark symbol för frihet.«
Och redan nu är det full verksamhet i Säter.

ÖPPNA DÖRREN
– Efter att vi tillsammans med Bibliotekets personal samlat tjejerna och summerat ihop deras behov har vi kommit igång ordentligt, säger Angelica.
En av ledarna har gått introduktionsutbildning »ny som ledare »Genom denna utbildning har hon fått bättre grund att stå på.
Dalaidrotten, Rädda Barnen och Kulturförvaltningen i Säter vill öppna upp dörren till idrotten för många. De har blivit en bro för att stärka engagemang och en bro mot idrottsföreningarna.
– Målet är att flickorna skall vara med i den ordinarie idrottsverksamheten i Säter. Mycket av Säters fritidsutbud bygger på idrott. Här har vi en viktig uppgift, säger Angelica.
När idrotten fungerar som bäst i generell mening, när själva aktivitet är i centrum och man har tillräckligt med resurser för det, så gynnar det alla barn och unga oavsett varifrån de kommer
– Öppnar vi inte dörren så blir det segregation. Det är inte tillåtet att ha vi och dom tänkande. Inkludering och mångfald utvecklar, poäng­terar Angelica.
I Säter är man på rätt väg och man riktigt ser hur tjejerna trivs med att vara aktiva i olika idrotter.
– Vi har riktigt kul tillsammans, avslutar Angelica.

Text: PeO KARLSTRÖM

Knapp, skrolla upp