Toppfält: innehåll
Idrottslyftet – Lyfter Idrotten

Idrottslyftet – lyfter idrotten

Vill din förening göra en speciell satsning på rekrytering, anläggning eller föreningsutveckling? Då kan det löna sig att slå en signal till Dalarnas Idrottsförbund eller SISU Idrottsutbildarna (Dalaidrotten). Dalaidrotten har ansvar att fördela de pengar som staten tilldelat idrotten och arbetsnamnet är Idrottlyftet.

– Det handlar om projektpengar. Meningen är inte att bidrag skall sökas år efter år. Förhoppningsvis skall projektet bära sig själv efter projekttidens utgång, säger Catharina Jonsson på Dalaidrotten.

Nytt för 2013 är åldersspannet, som tidigare var 7–20 år och nu är 7–25 år. Idrottslyftet skall öka antalet aktiviteter och utövare samt ge föreningarna en möjlighet att utveckla sina anläggningar. Alla ska också erbjudas stöd och support utifrån riktlinjerna idrotten vill.

Inom området Rekrytera kan en förening söka stöd inom ramen för skolsamverkan. Fokusering ligger på att öka antalet medlemmar och framförallt prova på idrottsrörelsens rika utbud under skoltid. En förening kan även söka i samarbete med en annan organisation/förening som främjar fysisk aktivitet för att gemensamt visa upp det aktivitetsutbud som finns. Här finns möjlighet att bedriva verksamheten utanför skoltid.

Utöver detta kan även föreningen ansöka om stöd för idrottsspecifik rekrytering hos respektive specialförbund. Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är viktig för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets övergripande mål är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.

Dalaidrotten har 2,7 milj att fördela. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar. Idrottens idéprogram Idrotten Vill skall genomsyra all verksamhet. Dalaidrotten kan tillsammans med en förening kartlägga verksamheten och tillsammans med föreningen hitta möjliga utvecklingsområden. Här finns det möjlighet att söka stöd för fortsatt arbete.  Det kan vara utbildning av tränare, ledare, förtroendevalda, föräldrar mm. Men det kan även handla om att utveckla den egna organisationen.

Dalaidrotten har tilldelats 885 000 kronor för detta ändamål. Med andra ord: Har din förening en bra idé gällande rekrytering, anläggningar eller utveckling? Då kan det vara en stor idé att slå en signal till Dalaidrotten (023-454 50).

Text: Peo Karlström

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp