Toppfält: innehåll
Knäkontroll

Knäkontroll

Knakontroll1
Parövning. Fotpress mot boll.

En svensk studie har visat att man med relativt enkla övningar kan minska risken för att drabbas av en allvarlig knäskada. Detta gäller både flickor och pojkar, men i synnerhet flickor.

Hos barn (upp till 16 år) är den största anledningen till skador utövande av idrott. 90 % av skadorna drabbar benen och inom fotboll, handboll och innebandy är knäskador den vanligaste skadan.
Frekvensen är 12–40 skador per 1000 matchtimmar och hos flickor är risken 4–6 gånger större än hos pojkar. Samhällskostnaderna är höga då det är en lång och kostsam rehabilitering. Risken för en utveckling av artros (ledbroskförslitning) till följd av en knäskada i unga år är tredubbel. En annan konsekvens är det psykosociala trauma den aktive drabbas av – att mista kontakt med sina lagkamrater. Det är av stor vikt att det finns en stöttning från föräldrar och den vårdpersonal som har hand om den skadade.

De riskfaktorer som nämns i studier är kön, bristande rehabilitering efter tidigare skada, muskelimbalans, muskelsvaghet och olika psykosociala faktorer (aggressivitet, nedsatt stresstålighet). Den kanske största faktorn utöver styrka är bristande neuromuskulär kontroll (koordination, balans). Flickorna i puberteten visar sig ha brister i detta i jämförelse med pojkar.
Man ska dock inte avstå från idrott. De neuromuskulära riskfaktorer som flickor uppvisar i högre grad än pojkar kan man i många fall påverka till det bättre med specifik träning.

knakontroll2
Knäkontroll. Raka armar över huvudet.

– Ett enkelt träningsprogram på 10–15 minuter minskar risken för allvarliga knäskador väsentligt.
Det visar en studie som ingår i projektet ”Knäkontroll ” startat av Folksam och Svenska Fotbollsförbundet. Markus Waldén och Martin Hägglund med medarbetare har drivit studien och risken för främre korsbandsskada minskade med 67%!
Ju bättre individen följde träningsråden, desto bättre resultat. De som tränade mest och bäst hade en minskad risk på 88%. Det räcker inte att träna sporadiskt – det krävs en regelbundenhet i träningen.
I träningsprogrammet ingår övningar som syftar till att förbättra balans, koordination, bålstabilitet, benstyrka, spänst och olika teknikövningar för att bana in ett bättre rörelsemönster.
Via SISU (Idrottens studieförbund) kan man rekvirera en CD, där grenspecifika övningar finns framtagna för fotboll, handboll, innebandy och basket. Det finns även en App, både för Android och iOS.

Det är sex övningar; enbensknäböj, bäckenlyft, knäböj på två ben, plankan, utfallssteg och hopp/ landning med stegring i fyra nivåer och även parövningar.
Det rekommenderas att börja vid 10–12 års ålder, men den allmänna uppfattningen är att det kan läras in i yngre åldrar.
Övningarna görs som en del i uppvärmningen under varje träning. De kan även göras hemma.

Utbildning i Knäkontroll kan beställas av föreningar via SISU, men även respektive specialidrottsförbund tillhandahåller kurser.
Uppföljning av lärandet till de aktiva har visat sig vara viktigt, för att rätta till de brister som kan uppstå under inlärningsfasen.

knakontroll4
Åke Embretzen. Leg. Fysioterapeut Lugnets Fysio­center, Falun
0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp