Toppfält: innehåll
Ludvika Kommuns Satsning  Fritid För Alla Har Blivit En Succé

Ludvika kommuns satsning Fritid för alla har blivit en succé

Succé. Satsningen på Fritid för alla har blivit en succé enligt Yvonne Wallin och Peter Hoxell.

Utifrån kultur- och fritidsnämndens mål att verksamheten ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare arbetar handikappkonsulent Yvonne Wallin.

Arbetet med att skapa fritid för alla är något som Ludvika kommun är tämligen ensamma om, i alla fall i Dalarna. Här har ca 300 personer med funktionsnedsättning i Ludvika och Smedjebacken erbjudits att delta i de aktiviteter som finns med i fritidsutbudet och aktivitetskalendern. Av dessa har drygt 200 deltagit i något som Yvonne varit med och arrangerat, i egen regi eller tillsammans med någon förening eller organisation.
Ludvika Skytteklubb är ett fint exempel på ett bra samarbete och på kultursidan är bland annat samarbetet med FUB och Rädda Barnen en mbidragande orsak till att målgruppen har kunnat erbjudas ett rikt utbud av fritids- och kulturaktiviteter.
Skytte står på programmet på tisdagar varje vecka, vår- och hösttermin samt vid vissa andra tillfällen.
Terminsavslutningen hålls tillsammans med alla andra skyttar i klubben och då får alla stolta skyttar ta emot sina medaljer.
– Jag har god kontakt med ledarna i klubben, Roland Håkansson och Tony Andersson. De är duktiga och självgående, säger Yvonne, som själv följer de funktionshindrade noga ute bland aktiviteterna.
– I skyttet ser jag hur koncentrationen skärps och resultaten förbättras, det är ju väldigt positivt. Men det är överlag väldigt positiva signaler jag får hela tiden.
Fritid för alla är som namnet antyder till för alla och Yvonnes förhoppning är att alla ska kunna hitta någon idrott eller fritidsaktivitet som passar.
I utbudet finns bland annat skytte,  bowling, rullstolskarate, fotboll, musik, caféverksamhet, gym, hälsokörkort och konfirmation.
Till och med cirkus finns nu med i programmet. Det är den senaste aktiviteten, som startat  nu under våren. Yvonne samverkar med Ludvika minicirkus och FUB för att få till cirkusträning varje vecka.
Utbudet erbjuder även deltagande i grupper som kallas skruva och sånt, hobby och sånt och sång och sånt. Det är grupper med kommunalt anställda fritidsledare och här är tanken att man ska fixa och greja efter bästa förmåga, utan krav. Det finns många dolda talanger i dessa olika grupper. Sång & sånt framför sin repertoar från scen, för besökarna.
– Caféet är otroligt populärt. Öppet varannan söndag. Här får den som vill uppträda och emellanåt anlitar vi någon redan etablerad artist. På Vårt eget café kan man bara vara, lyssna på musik, se något uppträdande, spela spel, rita och måla, träffa vänner och kompisar och givetvis fika, säger Yvonne.
Yvonne sammanställer aktiviteter utifrån efter­frågan och hoppas på så sätt få till en bredd så att det ska finnas någonting som passar, om inte alla, så i alla fall de flesta. Yvonne arbetar även med att få föreningar med flera att upptäcka glädjen och det positiva i att alla kan vara med.
Hon stöttar verksamheter och sprider kunskap både till deltagare och arrangörer.
Yvonne hjälper klubbar och föreningar att integrera och omvänt hjälper hon personer med funktionsnedsättning att hitta aktiviteter och föreningar att vara delaktiga i.
Och hon finns ofta på plats vid aktiviteterna för att hjälpa till.
– Jag brinner för det jag gör. Och det är viktigare för mig att vara ute i verksamheten än att skriva dokument, säger hon.
»Vi vill förändra samhällets syn. Barn, unga och vuxna ska inte stå utanför föreningsliv och aktiviteter.«
– Vi vill att alla ska spela på samma plan, inflikar
Peter Hoxell, chef för enheten fritid i Ludvika kommun.
Yvonne Wallin halkade in på jobbet på ett bananskal.
– Tidigare var jag tjänstledig från min tjänst som fritidsassistent och vikarierade som ungdomskonsulent, hade då bland annat till uppgift att arbeta med ett projekt som vi kallade för Hjulet. Där gavs funktionsnedsatta barn och ungdomar en möjlighet till att prova på olika aktiviteter. Ett par år senare studerade jag till sjuksköterska när man frågade om jag ville komma tillbaka, bli handikappkonsulent. Jag sa ja, och det har jag aldrig ångrat, berättar Yvonne.
Ludvika kommuns satsning på fritid för alla är unikt och väl värt att följas av andra.
Just nu arbetar Yvonne med att fånga upp önskemål om olika aktiviteter som målgruppen har intresse av och att på så sätt förnya utbudet en aning.
– Det ska alltid vara efterfrågan som styr verksamheten och mitt arbete förändras därför hela tiden. Några nyheter blir det alldeles säkert i höstens fritidsutbud. Jag har fått lite signaler om intresse för att pröva på racketsporter och det kan ju vara lite utmanande, men ingenting är omöjligt bara olika svårt.
Att vara lyhörd är nog den viktigaste biten för att göra ett bra jobb.
– Att mixa ihop idrott och kultur är spännande. Och det är förstås viktigt att alla ledare har kunskap och vet hur allt ska gå till. Jag är dessutom ett bollplank för föräldrarna, konstaterar Yvonne Wallin, en eldsjäl som betyder mycket för en stor grupp barn, ungdomar och vuxna i Ludvika och Smedjebacken.

Text: PELLE MALMBERG

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp