Toppfält: innehåll

Lugnetkyrkan har blivit rena sporthallen

lugnetkyrkan
Hasse Östfjord och pastor Magnus Davidsson framför den nybyggda Lugnetkyrkan.

Ishall – nej. Kyrka – ja! Ungefär så kan enklast den nyuppförda byggnaden i direkt anslutning till Idrottens hus på Lugnet beskrivas. Eller så här för att vara mer exakt.

När SVT-huset avyttrades för något år sedan förvärvades fastigheten av Elsborgskyrkan i Falun. En gammal dröm uppfylldes inom församlingen om behovet av större lokaler. Den »gamla« kyrkan efter Myntgatan fann ny ägare – Printeliten i Falun.
I flygeln, alltså gamla SVT-redaktionens utrymmen återfinns idag förbund och föreningar knutna till Idrottens hus som hyresgäster. Här har även Sportmagasinets redaktion boat in sig.

Men i de övriga lokaliteterna rumsterar Elsborgskyrkan – eller som församlingen numera taktiskt heter: Lugnet­kyrkan.
Det nya katedralbygget , om man så vill liknar exteriört mest en ny sporthall eller islada. Men så är inte fallet, förstås. Här skapas istället 4000 kvadratmeter kyrkorum med 13 meter takhöjd, scen för konserter, teater – och inte minst gudstjänster.
Med plats för drygt 500 besökare, restaurang, fik och konferenser. Utanför finns lekplatser för de allra yngsta, boulebana och volleybollplan, samt oändliga parkeringsmöjligheter. Med tre heltidsanställda pastorer och en barnledare står kyrkan väl förberedd inför framtiden.

Själva katedralen – om man så vill, smälter så väl in i miljön att man vid en första blick skulle ana en möjlig ny och efterlängtad ishall. Men den hökspanande iakttagaren noterar en avslöjande finess: till vänster om entrén finns SVT:s utrangerade kommunikationsmast bevarad. Den sträcker sig högt över marken och avslutas med en lång antenn pekandes rakt mot Vår Herre själv däruppe i himlen. Ett symboliskt kyrktorn eller kanske en minaret – välj själv. Famnen är öppen för alla och en var. Här kan unga sportutövares båda lag få ett stärkande ord på vägen innan drabbningen på en annan arena och efteråt -om nöden så kräver – ett tröstens dito. Så med fog kan konstateras att Lugnetkyrkan också är Idrottens kyrka på Lugnet.

Text och Foto: STAFFAN BJÖRKLUND

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp