Toppfält: innehåll
Lyftet För Bergebo

Lyftet för Bergebo

Borlänge kommun investerar drygt sju miljoner kronor i Bergebo.
Till fromma för alla längdskidåkare.
 –Det här är en bra och välbehövlig satsning som kommer att gynna alla Borlängebor, säger Maslah Omar, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.


Ny belysning och nytt snökanonsystem växer fram.
 Lägg till det schaktningsarbeten för att skapa en mer anpassad bansträckning. Allt för att attrahera fler barn, unga och motionärer att nyttja skidspåren i Bergebo.
 –Det här kommer att bli jättebra och gynna friskvård överhuvudtaget, kommenterar Roger Lundin, fritidschef och fortsätter:
 –I en första etapp så byter vi ut den gamla belysningen. Och den bansträckningen, på 2,3 kilometer, ska vara klar till kommande vintersäsong.
 –När allt är utbyggt och klart, 2022, så kommer elljusspårets längd att uppgå till cirka 4,5 kilometer.
 Vid en guidad tur i Bergebo informerar Lundin vidare:
 –Nya snökanonsystemet kommer att omfattas av trettio lansar och med totalt sextio uttagsplattor. Det kommer också att bli nya fundament vid varje lans.
 –Kapaciteten är hög och på 54 timmar kan vi producera ett 25 centimeter tjockt snölager, informerar Lundin.
 Belysningen består av moderna ledlampor, en satsning i tiden och som kommer att ge upp till sextio procents elbesparing jämfört med tidigare förbrukning.
 Domnarvets GoIF har verksamt bidragit med ideella krafter. Föreningens medlemmar har bland annat hjälpt till med rördragning längs med spåren.
 –Klubben har gjort ett kanonjobb med sina ideella insatser, vilket verksamt bidragit och möjliggjort denna satsning i Bergebo, berömmer Lundin.
 En nöjd Mashla Omar får sista ordet:
 –Upprustningen av skidspåren var välbehövlig. Och det var en positiv och bred samsyn i nämnden för projektet, understryker Maslah Omar.

Text och foto: PER-ÅKE GRANLUND

Knapp, skrolla upp