Toppfält: innehåll
Med Inkluderingsfonden  Möter Slätta SK Morgondagen

Med Inkluderingsfonden möter Slätta SK morgondagen

  • Falun

Tack vare ideella insatser och en stor donation från framlidne Karl-Erik Pettersson har Faluklubben Slätta SK ekonomiskt grundat sin egen Inkluderingsfond. Och för första gången aktiverades fonden under 2021.

Syftet är att ekonomiskt hjälpa enskilda medlemmar där hemmets ekonomiska status inte klarar de kostnader som ett medlemskap eller träningsdeltagande i klubben medför, säger klubbens ordförande Linda Pernhall. För här skall inte ekonomin vara avgörande! Målsättningen är att sänka trösklar och att skapa hållbara förutsättningar att stödja medlemmar med svår socioekonomisk situation.
 Ändå innebär möjligheten att ansöka om bidrag via RF-SISU Dalarnas fonder en extra livlina. Ur fonden Rätt till idrott erhölls under 2021 medel för träningsavgifter samt utrustning för ett antal yngre utövare.
 –Jag tror att fler klubbar skulle behöva verka i vår anda, menar Linda. Vi har sneglat runt för att se hur andra klubbar och föreningar hanterar de här frågorna. Vi upptäckte att det inte var så många som utvecklat egna inkluderingsfonder.  Men vi hittade vår frände i Stockholmsklubben Enskede IK. Där hämtade vi både inspiration och idéer.
 –Även om den finansiella delen är en stor och viktig post i en idrottsförening så är ändå de ideella insatserna avgörande. Idag består Slätta SK av närmare 700 medlemmar varav 80 tränare. Fotbollsklubben bildades för 45 år sedan – alltså 1976. Klubbens mest meriterade spelare är Julia Roddar. Förutom i svenska damlandslaget spelar Julia idag även professionellt i Washington Spirit.

Text och foto: STAFFAN BJÖRKLUND

Rätten till idrott
– RF-SISU Dalarnas fonder ger möjligheter

Genom ett tillägg till den anrika Yngve Lindvalls minnesfond etablerades 2020 fonden Rätt till idrott i RF-SISU Dalarnas regi.
Med förbättrade förutsättningar och sänkta trösklar ökar möjligheterna för barn och ungdomar i åldrarna 7-25 år att kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.
 Målsättningen är att idrottsrörelsen skall vara öppen och välkomnande för alla – oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Nu kan idrottsföreningarna i länet  söka medel som avser avgifter för medlemskap, träningsavgift och utrustning.
 Hittills har fonden beviljat 30 stöd med drygt 65 000 kronor till föreningarna. Ur fonden fördelas maximalt 100 000 kronor per år.
 I samband med Dalarnas landshövding Ylva Thörns avgång den 30 juli initierades ytterligare en vidareutvecklad fond ur Yngve Lindvalls minnesfond: Vägen till idrott.
 –Parasport. Den skall främja jämlikhet och jämställdhet samt beakta både bredd- och elitidrott. RF-SISU Dalarna vill sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna så att personer med funktionsnedsättning även skall kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.
 I fonden finns möjligheter för idrottsföreningar att söka medel som avser idrottshjälpmedel, tjänster och transporter. Men även enskilda paraidrottare kan söka hjälp med kortvariga kostnader i sin elitsatsning till exempel för ledare, sjukgymnast, dietistrådgivning med mera.
 Det finns möjligheter för föreningar eller enskilda att genom gåvor och donationer bidra till båda fonderna Vägen till idrott.

Ett urval fonder för idrottsrörelsen i Dalarna är:
• Arvsfonden
• Bygdemedel från Länsstyrelsen Dalarna
• Europeiska Socialfonden
• Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag
• Skandia – idéer för livet
• Svenska ESF-rådet

Men – det finns fler!

Knapp, skrolla upp