Toppfält: innehåll
Meningen Med Föreningen

Meningen med föreningen

Föreningskunskapen kommer i andra hand

Många föreningar har idag tappat kunskapen om varför föreningen en gång bildades och därmed också vad det är man har till uppgift att göra men det hela är egentligen mycket enkelt. Idag handlar mycket om ekonomi och det har blivit fler verksamheter som ligger utanför det sportsliga. Samtidigt har matcher, tävlingar, träningar, cuper och läger ökat.

Stefan Olsson i Mora. Tillsammans med SISU Idrotts­utbildarna kan föreningarna få hjälp med att strukturera verksamheten. Foto: Kerstin Andersson

– Allt tillsammans gör att föreningar behöver en större och bättre anpassad organisation, vilket är svårt då det inte alltid är lätt att få ideellt arbetande ledare. Föreningskunskapen har kommit i andra hand, säger Stefan Olsson utvecklingskonsulent på Dalaidrotten.

När man blir medlem i en idrottsförening är det oftast för man själv vill delta i föreningens aktiviteter eller så är det barnen vill vara med och då blir ofta hela familjen medlem i förenigen. Föreningen har att rätta sig efter sitt förbund och Riks­idrottsförbundets riktlinjer som följer ett gemensamt dokument som heter Idrotten Vill. I föreningens stadgar ska det i och för sig framgå vilken verksamhet föreningens ska bedriva samt på vilket vis medlemmarna har bestämt att föreningen ska vara uppbyggd, men det är långt ifrån alla medlemmar som känner till detta och allt för ofta även ledamöter som saknar kunskap om vilket uppdrag man har i föreningen.

ALLA HAR ETT ANSVAR
Det är medlemmarna som är föreningen och i en väl fungerande demokrati deltar alla i utvecklingen och känner delaktighet samtidigt som alla har ett ansvar.
– Man kan jämföra stadgarna med ett äktenskapsförord, förklarar Bertil Eek föreningsutvecklare på Dalaidrotten.
En förening är en juridisk samverkansform som egentligen bara kräver tre saker; en styrelse, ett namn samt ett medlemsavtal (stadgar).

Stadgar som medlemmarna känner till och ställt sig bakom innebär att man många gånger kan undvika onödiga konflikter som tar energi och fokus från den egentliga verksamheten. Stadgarna innehåller hur man blir medlem, vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem, hur beslut fattas och hur årsmötet genomförs. Det kan också stå om styrelsens uppdrag och andra saker som är viktiga för medlemmarna. I stadgarna ska det finnas ett föreningsnamn och hemort samt mål och syfte med föreningen. Där ska bland annat också framgå hur man blir medlem och hur styrelsen väljs. Om det överhuvudtaget ska bli någon verksamhet så krävs det ledare, både organisationsledare och aktivitets­ledare som engagerar sig för att verksamheten ska fungera.

Unga ledare. De unga ledarna är ibland en bortglömd resurs i föreningarna – våga fråga era unga! Foto: Kerstin Andersson

En del föreningar har dock svårt att locka medlemmarna till sina årsmöten där man har en direkt möjlighet att påverka föreningens framtid.
– Men det finns hjälp att få hos SISU Idrottsutbildarna som har verktygen för att föreningen ska utvecklas och må bra, säger Stefan Olsson.

Styrelsens roller och arbetsuppgifter ska vara tydliga och styrelsen ska särskilt verka för att leda och fördela arbete. Den ska också alltid sträva efter att föreningen utvecklas till form och innehåll.  Ta kontakt med SISU Idrottsutbildarna för stöd i ert fortsatta arbete med föreninges utveckling. www.dalaidrotten.se

Text: TOMMY STAF

Anställda och försäkringar

Förutom det regelverk som respektive idrottsförbund ställer på föreningen är det viktigt att ansvariga i föreningen (läs: styrelsen) har vetskap om försäkringar på såväl medlemmar som material och annan egendom som föreningen innehar. Drygt 1,6 miljoner idrottsutövare i Sverige har idag en grundförsäkring via sitt medlemskap i RF som, lite beroende på vilken idrott det gäller, täcker exempelvis akuta läkarbesök, tandskada, invaliditet. Har föreningen också någon anställd eller i någon form betalar lön eller arvode så har man ett arbetsgivaransvar med allt vad det innebär att sköta skatteavdrag, betala in sociala kostnader och skicka kontrolluppgifter.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp