Toppfält: innehåll
Nyanlända Har Kommit In I Idrottslivet

Nyanlända har kommit in i idrottslivet

Sheyma Sheikhnur integrations koordinator på Dalaidrotten.

2015 beslutade regeringen att förstärka anslaget till idrottsrörelsen för att skapa goda förutsättningar för nyanlända att bli delaktiga i föreningslivet och det svenska samhället.

Under den första tiden kanaliserades arbetet från Dalaidrotten på att skapa förståelse bland föreningar, föreningsledare och aktiva, för att snabbt skapa aktiviter för de många barn och ungdomar som kom till Dalarna. Oerhört viktigt arbete som min företrädare Amir Azraf han gjorde. Idag ser vi resultat av detta, säger Sheyma Sheikhnur integrations koordinator på Dalaidrotten. I nuläget har Dalaidrotten beviljat 12 av Dalarnas 15 kommuner integrationsstöd.
Vi har genomfört 37 föreläsningar om integration och haft 41 dialoger kring ämnet Idrott för alla, säger Sheyma.

STORT ENGAGEMANG
Men viktigast av allt är att närmare 2500 nyanlända barn och ungdomar har deltagit i föreningsverksamhet. Föreningarna har visat ett fantastiskt engagemang. Totalt har det genomförts 62 projekt i 52 idrottsföreningar.
Och det handlar inte bara om fotboll?
– Absolut inte. Det har varit en spridning på ett 20-tal olika idrotter som har sökt och fått bidrag, poängterar Sheyma.
Men visst är fotbollen viktig. De flesta har ju någon gång sparkat boll, men samtidigt har fotbollen stått inför de svåraste uppgifterna. Spontanfotboll och nybörjarträning för äldre har inte funnits i samma utsträckning.
Nu jobbar vi aktivt med nya verksamhetsformer.
Har det även flickor
deltagit?
Inte i samma utsträckning som pojkar, men vi är på rätt väg. Vi satsar hårt på skolidrottsföreningar för att få igång aktivitet. Skolan har ett stort förtroende från föräldrar, säger Sheyma.
Det gäller att titta utanför boxen, för att bli bättre på att få med tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund. Både som aktiva, ledare och förtroendevalda. Integration handlar om att känna sig delaktig i samhälet.
Idrotten har sedan länge varit den mötesplats som inte tar hänsyn till nationsgränser. Inom idrotten känner man gemenskap och delaktighet.
Dalaidrotten jobbar aktivt på att hitta idrottsmiljöer i närheten av där människor bor. Idag tittar Dalaidrotten på att förstärka föreningsverksamheten i vissa områden.
Vissa områden är oerhört föreningssvagt. Vi jobbar med att få igång aktiviteter, säger Sheyma.
Dessa aktiviteter blir till för alla oavsett ursprung och framförallt sänker vi den ekonomiska tröskeln.
Alla som vill skall kunna nås av idrotten och alla ska kunna få vara med. Detta är i linje med idrottsrörelsens nya strategiarbete.

Text: PeO KARLSTRÖM

Knapp, skrolla upp