Toppfält: innehåll
Parasportidrotten är Inne I En Förändringsprocess

Parasportidrotten är inne i en förändringsprocess

  • Falun
Jan-Olov Fredborg, koordinator på Dalarnas Parasportförbund

FALUN
– En förändringsprocess som inom vissa idrotter startat redan för 20–25 år sedan i Dalarna, säger Jan-Olov Fredborg, samordnare av paraidrotten i Dalarna.

Vad är då själva förändringen?
– Att idrotter inom paraidrotten skall inkluderas med varje specialidrottsförbund (SF). Det innebär att vi från para­idrottsförbundet inte längre skall hålla på att arrangera tävlingar, serier eller liknande. Det skall ligga på respektive SF, säger Jan-Olov.

Fotboll, innebandy, skidåkning mm måste i fortsättningen även tänka paraidrott. Och det gäller både på förbunds -, distrikts -, och föreningsnivå.
Är vi där idag?
– Både och. Vissa föreningar är ordentligt på, medan vissa inte alls är med. Här gäller det att vi hjälps åt och hittar lösningar, säger Jan-Olov.
– På förbundsnivå måste man lägga en plan för rekrytering, utbildning, regler med mera.

Målet är att parasporten skall bli en naturlig del i den traditionella idrotten.
– Absolut rätt utveckling. Varje förbund och förening skall ta ansvar för sin idrott och parasporten är del av detta.

Vad blir då Dalarnas Parasportförbunds roll framöver?
– Vissa idrotter som elhockey, goalball med flera, som inte har en naturlig plats i ett förbund, får vi
ta hand om. Vi får syssla med viss rekrytering. Förändringen är att vi inte skall räkna tabeller utan istället samordna rekrytering med olika förbund. Vara ett kompetenscenter, nätverk för parasport, säger Jan-Olov.

Är det viktigt med en rekrytering, där man kan prova på så många idrotter som möjligt?
– Här har parasport­förbundet en viktig roll. Vi ger alla en möjlighet att prova på olika idrotter vid rekryteringsläger eller liknande och sedan slussas man ut i den traditionella idrotten när man valt idrott.

Idag finns det olika varianter på inkludering.
– Vissa idrotter har egna serier medan idrotten är helt inkluderad i andra. Ett exempel är bord-tennis i IK Juno där man tävlar tillsammans.

Vilka är de mest växande idrotterna inom para­sporten?
– Innebandy och fotboll har vuxit mest. Parasporten skall inkluderas i den traditionella idrotten.
– I Dalarna är vi på god väg. Viktigast är att vi inte tappar deltagare. Tillsammans skall vi stärka para­sporten genom inkludering, poängterar Jan-Olov.
Text och foto: PeO KARLSTRÖM

Knapp, skrolla upp