Toppfält: innehåll
Press-stopp

Press-stopp

Bäste annonsör. Tidningen Sport i Dalarnas majnummer är inställt. Alla rekommendationer i syfte att stoppa Coronaviruset gör det omöjligt för oss att producera en komplett och läsvärd tidning. Allt för många medarbetare på Sport i Dalarna tillhör riskgruppen och kan inte göra ett fullgott arbete. De flesta intervjuer har fått ställas in eller flyttas fram.

Sport i Dalarnas nästa nummer kommer därför ut i november. För dig som annonsör innebär det att din annons automatiskt flyttas över till novembernumret. Våra annonsförsäljare kommer att ta kontakt med dig för att diskutera om du önskar justera innehållet i annonsen eller göra andra förändringar.

Falun den 24 mars 2020

Sport i Dalarna

Lillis Åkerblom, 
ansvarig utgivare

Knapp, skrolla upp