Toppfält: innehåll
Strategi 2025 En Ny Idrottsvision

Strategi 2025 en ny idrottsvision

Dalarnas nye idrottschef Peter Berglund har en viktig roll för framtidens idrott – Strategi 2025.

Svensk idrott är inne i en förändringsprocess. Människors sätt att leva har förändrats och tack vare forskning vet vi mer om hälsa och träning idag än någonsin. Idrotten måste hänga med i utvecklingen och har därför enats om en ny vision – Strategi 2025, som visar inriktningen för svensk idrott framöver.

I första hand handlar det om fem prioriterade områden som formar en idrott som är nyfiken, mer välkommande och framförallt fokuserar på utveckling och att fler blir motiverade. Idrott hela livet är ett centralt begrepp i Strategi 2025. De fem prioriterande områdena är:
Ny syn på träning och tävling. Idrott för alla oavsett ambition, ålder och ambitionsnivå. Träning och tävling skall vara meningsfull på lång sikt.
Inkluderande idrott för alla. Alla skall känna sig hemma i en idrott och en idrott som är bättre anpassad för olika människors förutsättningar.
Jämställdhet för en framgångsrik idrott. En självklarhet, både för att det är rättvist och för att forskning visar att jämn könsfördelning höjer kvalitén för alla.
Den moderna föreningen engagerar. Tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet.
Ett stärkt ledarskap. Väl­utbildare ledare som fokuserar på glädje och utveckling snarare än på resultat. En strategi som nu skall omsättas i praktiken och skall genomsyra föreningarna i Dalarna. Ett arbete som är lika viktigt för Dalarnas Idrottsförbund, Specialförbunden som Specialdistriktsförbunden. Taktpinnen för detta arbete ligger mycket hos Dalarnas Idrottsförbunds nytillsatte chef Peter Berglund.

SPÄNNANDE PROJEKT
Ett spännande och utmanande projekt som kräver både tid, engagemang och rätt pedagogik. Att leda är onekligen Peter van vid. Major från grunden, därefter rektor, gymnasiechef och VD för ett utvecklingsbolag. Idrottsligt har Peter framförallt jobbat inom ridning, bandy och innebandy.
Dalaidrotten har en viktig roll, men vi är många som driver ett sådant här viktigt projekt för idrottens framtid. Idrotten skall bli tillgänglig för alla, säger Peter och ser både bestämd och förväntansfull ut. Peter har fått en flygande start på sitt nya uppdrag. Hans första uppdrag var att se över kostnaderna för förbundets kanslilokaler.
Uppdraget var att minska kostnaderna. Vi hade massor av alternativ och till slut återstod fyra. Styrelsen beslutade att flytten skulle gå till Pelle Bergs Backe 3. Innebär det att även specialdistriktsförbunden följer med?
De som idag huserar med oss plus O-ringen kommer att flytta. Den 1 december skall vi vara på plats, säger Peter. Hand i hand med detta dras alltså riktlinjerna upp för framtidens idrott. Idrott hela livet kommer att vara på varje idrottsledarens tunga de närmaste åren.

Text och foto: PeO KARLSTRÖM

Knapp, skrolla upp