Toppfält: innehåll

Tillsammans är vi viktiga motorer – som gör skillnad

Idrott är underbart, fantastiskt och en källa till ett rikt och långt liv. En investering i sin egen hälsa är utan tvivel den bästa livförsäkring som finns. Jag har förmånen att vara VD och koncernchef för ett av Sveriges mest snabbväxande turistbolag, ett faktum som är både inspirerande och utmanande.

Vi vet att det vi gör spelar stor roll för människor – på flera plan, året runt.
Inom idrotten brukar ordet ”utveckling” ofta användas, som något självklart och eftersträvansvärt. Många vill framåt, i små eller stora steg, några vill till och med nå sin högsta potential.
Överför man detta resonemang till att gälla ”olika arenor för idrott” så händer något. Hur ofta hör man inte om anläggningar som snarare avvecklas istället för att utvecklas, eller i vart fall lider brist på pengar för underhåll och investeringar. Inte sällan slutar visioner i krass verklighet.
»Det kostar att ligga på topp och någon måste betala«
När någon (läs: kommunen) kämpar med budgetpåsen kan det vara läge att vrida lite på kompassen och se de kommersiella anläggningarnas betydelse.
Grönklittsgruppen gör återkommande investeringar i våra skidbackar, skidspår, bowlingbanor och så vidare. I storleksordningen handlar det om investeringar på tio till femton miljoner kronor varje år. En säsong hinner nästan inte sluta förrän en lista med förbättringsåtgärder ligger klar. Det är så vi fungerar, det är en del av vår natur.

TUFF KONKURRENS

Det ska sägas att det självklart ligger i vårt intresse att erbjuda gäster från hela världen en bra produkt, och då är hårdvaran, våra anläggningar, jätteviktiga.
Vi konkurrerar på en tuff marknad och vill förstås att besökarna ska resa just hit, till oss och vår region.
Min poäng är att det finns en välvillighet i vårt handlande som spiller över på idrotten, föreningslivet och samhället.
Varje år görs tusentals träningstimmar på våra anläggningar, där vi tillhandahåller infrastruktur med boende, lokaler, skidspår, pistning av backar och så vidare.
Ett bra exempel är Orsa Skidklubb och Orsa Alpina. Stora delar av deras verksamheter bygger på att vi sparar snö, sprutar ny snö, spårar, utvecklar spårsystemet och tillsammans arrangerar tävlingar.
I en annan verklighet hade detta kunnat vara något som fallit tillbaka på den kommunala verksamheten om man behövt hjälp.

FRAMTIDEN?

Ha i åtanke att det som är kommersiellt gångbart kommer att spela en större roll. Vi är i händerna på marknaden. Om kunder även i framtiden vill ha partybowling och ha roligt i vänners lag, ja då spiller det över på möjligheterna att spela föreningsbowling, seniorbowling och så vidare. Och finns det fortsatt människor som vill komma till oss och åka längdskidor i våra spår, ja då kommer vår skidprodukt att kunna ta nya kliv med alla olika satsningar som det innebär. Och så vidare, listan kan göras lång. Idrottsmänniskor har en fantastisk kraft, är bra på att samarbeta och vill bidra till sakers utveckling. Tillsammans är vi viktiga motorer, för ett bra liv, här och nu, och i framtiden.

Mark Baljeu
VD/Koncernchef
Grönklittsgruppen

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp