Toppfält: innehåll
Torsångs IF Siktar På Multiarena

Torsångs IF siktar på multiarena

Framtagen planskiss för arenan.

BORLÄNGE
En ny skola har tagits i bruk. Nya familjer sätter bo. Broar bygges. Idrottsföreningen Torsångs IF vill inte var sämre.
– Vi är i akut behov av en ny arena, säger TIF:s ordförande, Mikael Palm.

En aktiv visionsgrupp bestående av föreningsmedlemmar har stött och blött frågan. Ett lagarbete som också burit frukt och nu ligger ett högintressant förslag på bordet. Sport i Dalarna var på plats när TIF:s ledning presenterade planerna för Borlänge kommuns delegater.

HELHETEN
– Det här ser intressant ut. TIF:s ledning har tänkt på helheten då även vinteridrotter finns med i planeringen av en ny arena, kommenterar fritidsnämndens ordförande, Ola Brossberg, och Palm hakar på:
– Vi ser jättegärna att alla ges möjligheter att utöva någon form av idrottslig aktivitet. Det vi har skissat på är en fullskalig multiarena på Torsångs IP.
Faller allt i god jord kommer Torsångs IF att kunna matcha bygdens allt mer växande behov av idrottslig verksamhet. I en framtagen planskiss finnes nya fotbollsplaner, varav en med konstgräsunderlag, multiarena, motionsslinga, bouleplan, skidspår och hockeyrink avbildat.
– En ny arena går även att bygga energismart. Fjärrvärme finns redan nära, solceller och närheten till vattendrag kan ge andra goda synergieffekter, påpekar föreningens kassör, Christer Sandberg.
Ola Brossberg: Vi kommer att ta upp ärendet och behandla det i nämnden. Och även med tanke på utvecklingen vid Ornäs IP, där ju verksamheten kommer att läggas ned.
– Det vi kan se i nuläget är att det skulle kunna gå att anlägga en konstgräsplan i närtid. Samtidigt vill jag vara ärlig och säga att om vi gör den här satsningen, får man ta höjd i föreningen och vara beredd på att betala planhyra till kommunen, understryker Brossberg.
Ett måste man är väl införstådd med i TIF:s ledning.
– Planhyra är inget vi är emot. Samtidigt kan vi koncentrera oss på verksamheten istället för anläggningen, kommenterar Sandberg.
Ola Brossberg igen: Torsångs IF är en livskraftig förening som har gjort bra ifrån sig. Nu får vi upprätta en tidsplan, se över upphandlingskrav och kolla vad vi kan göra i övrigt för att lösa arenafrågan.

ÖKAR HELA TIDEN
Torsångs IF har 500 medlemmar, varav 300 är ungdomar. Tillströmningen av ungdomar ökar hela tiden. Sommarens fotbollsskola lockar bara den 200 ungdomar i åldersspannet sju till fjorton år.
– Vår fotbollsskola är en av de absolut största i Dalarna. Vi är extremt trångbodda, säger Palm och påtalar en annan fördel med en multiarena på IP.
– Vår nya skola vid Tingsrundan har ingen gymnastiksal. Ett samarbete med kommunen i arenafrågan skulle ge skolan och föreningen ytterligare en dimension.
– Vi vill utveckla Torsångs IP och är intresserade av att det tillsätts en arbetsgrupp i kommunen som tar frågan vidare.

BYGDENS HJÄRTA
Mötet lider mot sitt slut. Ola Brossberg får sista ordet:
– Det var ett positivt möte. Spontant tycker jag att det inte skulle vara någon omöjlighet att genomföra arena­frågan med gemensamma krafter. Och vi kommer som sagt att lyfta frågan i nämnden.
Torsångs IP är en stor del av bygdens hjärta. En ny modern arena skulle sätta Torsångs IF och orten i ett än starkare och välförtjänt fokus.

Text och foto: PER-ÅKE GRANLUND

Torsångs IF:s ordförande, Mikael Palm, visar föreningens förslag på en ny arena för Birgitta Elfström, fritidsnämnden, Mats Carlson, fritidskontoret, och Ola Brossberg, ordförande i fritidsnämnden.
Knapp, skrolla upp