Toppfält: innehåll
Trygg Idrott För Alla

Trygg idrott för alla

Trygg idrott
Det finns massor av litteratur om Trygg idrott.
Kontakta Dalarnas Idrottsförbund så hjälper de till.

Inom idrottsrörelsen talas det om en trygg idrott för alla.

Vad ligger i begreppet en trygg idrott?
– Det är en idrott fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna för-utsättningar, säger Catharina Jonsson, Verksamhetsledare på Dalarnas Idrottsförbund.

Hur får man då en trygg idrottsmiljö. Catharina Jonsson igen.
– Alla behöver arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till.

Grundpelarna i den värdegrunden är följande:

  • Glädje och gemenskap.
  • Demokrati och delaktighet.
  • Alla rätt att vara med.
  • Rent spel.

NOLLTOLERANS
Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.
– Detta gäller alla inom idrotten. Alla, både barn, ungdomar och vuxna, ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta, poängterar Catharina.
– Om någon är orolig för något i sin förening skall man i första hand vända sig till föreningens styrelse.

Det går även att kontakta sitt specialidrottsförbund eller Dalarnas Idrottsförbund. Om ditt ärende inte kan hanteras av ovan uppräknade kan man kontakta Idrottsombudsmannen.

Riksidrottsförbundet har även en visselblåstjänst som förutom ärenden inom begreppet Trygg idrott även tar emot anmälningar om ekonomiska oegentligheter.

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar kontrollera begränsat registerutdrag på personer som arbetar med eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn.
– Den enskilde ledaren beställer utdraget hos polisen och visar sedan upp det för ansvariga i förening som dokumenterar att kontrollen genomförts. Utdraget återlämnas direkt, förklarar Catharina.

Utdraget visar grova brott så som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Att kontrollera begränsat registerutdrag för alla ledare inom idrottsrörelsen är en av flera förebyggande åtgärder för att öka tryggheten i föreningen.

Barnkonventionen
En annan nyhet den 1 januari 2020 är att Barnkonventionen blir lag. I Riksidrottsförbundets stadgar står att all idrott ska utgå från barnkonventionen.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN.
– Alla under 18 år räknas som barn. Det är viktigt att alla idrottsföreningar säkerställer att verksamheten lever upp till det som står i Riksidrottsförbundets stadgar samt de anvisningar som finns gällande barn- och ungdomsidrott. Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrotts­utbildarnas konsulenter hjälper självklart idrottsföreningarna med detta arbete, avslutar Catharina.

Text och foto: PeO KARLSTRÖM

Kontakta Dalarnas Idrottsförbund och Catharina Jonsson, 010-459 03 01 eller catharina.jonsson@dalaidrotten.se om ni har frågor eller funderingar eller läs mera på Riksidrottsförbundets hemsida: www.rf.se

Knapp, skrolla upp