Toppfält: innehåll
Vi Leder, Stödjer Och Företräder Idrotten

Vi leder, stödjer och företräder idrotten

Jimmy Birklin, David Bergström och Eva Lignell i Dalarnas Idrottsförbund/Sisu Idrottsutbildarna.

– Vissa tror att vi endast fördelar bidrag. Men det är bara en liten del av vad vi gör, säger David Bergström, distrikt­idrottschef för Dala­idrotten.
– Vårt stöd till idrotten består av flera olika delar. Våra uppdrag är att leda, stödja, företräda och utbilda idrotten i länet.
Vad det innebär berättar här Bergström:

Leda:
– Att leda kan självfallet vara många olika saker. Vi ser som vår uppgift att leda genom att bevaka omvärlden. Vi har örat nära marken och försöker lyssna av och hålla koll på saker som påverkar idrotten. Det kan vara både positiva och negativa saker. Ett exempel är att vissa myndigheter i större omfattning börjar betrakta ideell idrottsverksamhet som näringsverksamhet. Myndigheter ställer krav på föreningen att följa samma regelverk som näringsverksamhet. Om nu detta sker är vårt uppdrag att till idrottsföreningar informera om vilka konsekvenser detta kan ge.

Stödja:
–  Vi stödjer idrotten i länet på flera olika sätt. Dels genom information och kunskapsspridning. Som i exemplet ovan så stödjer vi idrotten i att möta de nya kraven som kommer från myndigheter. Det kan handla om juridisk hjälp eller utbildning. Men vi stödjer också på andra sätt. Vår personal finns behjälplig i frågor om idrottsjuridik, ekonomi, dopingfrågor, idrottens administrativa frågor etc. Vi stödjer också utvecklingen i form av olika ekonomiska stöd.
Många idrottsföreningar har tagit del av statliga medel i form av Idrottslyftet. Medel som avser att rekrytera och behålla fler ungdomar i idrotten. Här finns det olika möjligheter att söka medel men alla syftar till att göra idrotten mer åtkomlig för fler.

Företräda:
»Idrotten i länet är stor och omfattande, vissa frågor är dock gemensamma för alla idrotter.«
– Det kan handla om tillgången till anläggningar att bedriva idrott på, eller utmaningar vad gäller finansiering av verksamheten. Vårt uppdrag är att företräda den samlade idrotten i vårt län gentemot kommuner, landsting, myndigheter m.fl. Vi driver idrottspolitiska frågor som är viktiga för den samlade idrotten och agerar som idrottens röst.
David Bergström berättar:
– Under innevarande val­år har vi bjudit in och träffat flera representanter från de politiska partierna i Dalarna. Detta för att diskutera idrottsfrågor och hur de i sina partiprogram hanterar idrotten som berör så många. Detta är ett fokusområde som kommer att följa oss ända till september.

Text: PELLE MALMBERG

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knapp, skrolla upp