Toppfält: innehåll
Viktigt Projekt: Puck Eller Boll – Domaren Spelar Roll

Viktigt projekt: Puck eller boll – domaren spelar roll

FALUN

Under hösten har Dalarnas Idrottsförbund startat upp ett projekt med namnet Puck eller boll – domaren spelar roll. Projektet är till stor del finansierat genom bidrag från Allmänna Arvsfonden och skall pågå i tre år. Sedan någon månad tillbaks är Jenny Moen, 23 år, anställd som projektledare. Hon är både innebandy- och fotbollsdomare och har upplevt mycket av problematiken kring domarens roll i ungdomsidrotten. Vid en idrottsfrukost i Falun informerade hon om så väl problem som möjligheter med att rekrytera och behålla unga domare.

TUFFT

Jenny Moen
Jenny Moen talar om Puck eller boll vid en idrotts­frukost i Falun.

Ibland är det riktigt tufft att vara domare för ungdomslag. Kritiken kommer inte från spelarna utan oftast från läktaren, säger Jenny. Det som sägs eller skriks är inte några vackra ord.
– Skulle en förälder säga samma sak till sina egna barn om de var domare, säger Jenny.

Svaret är naturligtvis nej. Varför utsätter då föräldrar andras barn för detta?
– Viktiga frågor att diskutera och belysa, säger Jenny

Sveriges mest meriterande fotbollsdomare Jonas Eriksson säger så här:
– Alla som är på ungdomsfotboll oavsett om man är spelare, ledare eller förälder måste tänka på hur man agerar.

Vad är då målet med projektet?
I första hand följande:
• Fler skall vilja utbilda sig till domare.
• Behålla de domare som dömer idag.
• Rekrytera fler tjejer till domarkåren.
• Öka mångfalden och få in personer med olika bakgrunder.

– Vi kommer att erbjuda föreläsningar till både klubbar och skola. Vi kommer att prata om det som händer kring idrottsplanerna.

Ta erfarenhet av det som hänt och öppna en domarportal, säger Jenny. I projektet ingår även förebildsutbildning.

– Här handlar det om att föräldrar, ledare skall vara förebilder för barn och ungdomar. Ledarna coachar, domarna dömer och föräldrarna hejar, säger Jenny.

– Detta skall vara en del i klubb- och föreningscertifieringen. Ett annat mål är att alla klubbar har en domar­ansvarig och även en matchvärd.

– Vi måste acceptera att felfria domare inte finns, varje match är en ny utmaning, avslutade Jenny.

Text och foto: PeO KARLSTRÖM

Knapp, skrolla upp