Toppfält: innehåll
Rörelsesatsning I Skolan  – Ett Viktigt Projekt

Rörelsesatsning i skolan – ett viktigt projekt

I Borlänge och Orsa pågår för tillfället ett intressant projekt – Rörelsesatsning i skolan. Dalarnas Idrottsförbund är projektansvarig och Eva Palm Uhlin dess projektledare.

– Ett uppdrag från Riks­idrottsförbundet och regeringen. Det råder en fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar rör sig mer. Vi skall ge förutsättningar till rörelseförståelse som handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysisk aktiv hela livet, säger Eva.
Skolinspektionen har konstaterat att 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna har mindre än en timmes fysisk aktivitet per dag.

HÖG FRÅNVARO
– Tyvärr är det även så att ämnet idrott och hälsa präglas av hög frånvaro. Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse påpekar Eva.
Målgruppen för satsningen är från förskoleklass till årskurs sex.
– Vi skall stimulera till att aktiviteter genomförs under skoldagen, och aktiviteten skall inte vara på lektionstid eller ordinarie idrottslektion.
Under våren kontaktades ansvariga rektorer i Borlänge och Orsa.

ÖPPNA FAMNEN
– Vi presenterade vår idé. Visst var vi lite pirriga på hur det skulle tas emot. Men det behövde vi inte varit. Vi togs emot med öppna famnen, säger Eva.
– Och dessutom har vi fått förfrågningar från andra kommuner och skolor som också vill vara med i satsningen.
Målbilden har varit en skolgård fylld av barn i rörelse. Hur har man då gått till väga?
– Dalarnas Idrottsförbund har anställt fyra aktivitetsledare som vi har utbildat tillsammans med skolornas fritidspedagoger. Vi har träffats vid tre tillfällen och genomfört rörelseförståelse, ledarskap samt praktiska rörelse- och pulshöjande lekar, poängterar Eva. Och det fina är att man inte behöver köpa en massa utrustning till skolgården.
– På en skola har vi bara använt krita och ritat på asfalten. Tillsammans med eleverna har vi tagit fram olika rörelsemöjligheter. Ett positivt arbete och barnen har verkligen varit engagerade, säger Eva.

BÄTTRE FOLKHÄLSA
Projektet ger barnen rörelseförståelse och skapar goda förutsättningar till en hållbar folkhälsa, välbefinnande och goda skolresultat.
– Vi hoppas det inspirerar till ett livslångt intresse för rörelse och hälsa och vi skapar även goda relationer mellan barn, ledare, pedagoger och föråldrar. Inte minst viktigt, säger Eva. Och viktigast av allt!
– Vi skapar en trygg miljö där alla vill, kan och vågar delta i aktiviteter utifrån sina egna förutsätt-ningar, avslutar Eva. Projektet har fått mycket positiv respons från rektorer och engagerade fritids­pedagoger.

Text och foto: PeO KARLSTRÖM

Knapp, skrolla upp