Toppfält: innehåll

Är framtidens simhall två simhallar?

  • En 25 meters bassäng med 10 banor i eget rum.
  • En 25 meters bassäng med 7 banor i eget rum – kan bli befintlig.
  • Ett attraktivt familjebad på 600 kvm kombinerat med en relaxavdelning, torra ytor och eventuellt ett café.
  • Minst en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten och teknik för att snabbt kunna reglera vattentemperaturen.
  • Omklädningsrum och entréfunktioner utformas så att genderneutralitet erhålls och att goda möjligheter för sektionering skapas.

Så kan Simhallen i Falun se ut i framtiden. Ett inriktningsbeslut är tagit av Kultur- och fritidsnämnden och i juni månad avgörs frågan i kommunfullmäktige. Vid ett ja kommer simhallen att stå klar någon gång i slutet av 2020 eller början av 2021. En simhall som är dimensionerad för 65 000 invånare och 50 år framåt. Kostnaden för simhallen är beräknad till cirka 250 miljoner.

Kommer faluborna att sakna simhall under byggprocessen?
– Absolut inte. Dagens simhall skall vara öppen under hela byggtiden. Faluborna skall inte stå utan simhall, säger fritidschef Tomas Jons
Under arbetets gång har det även diskuterats ett tält över utebadet. Är inte detta aktuellt längre?
– Något tält är inte aktuellt utan utebadet finns kvar. Den enda förändringen är att vi rent tekniskt skall kunna driva utebadet ena dagen och vara inomhus nästa beroende på väder. Däremot kan vi inte driva båda samtidigt, påpekar Tomas.
För tillfället tittar Lufab på lämplig plats för nybyggnationerna.
– Den troligaste är att gamla Falu SS baracken rivs samt att en del av parkeringen tas i anspråk, säger Tomas.

Under hösten 2016 startades en medborgardialog. Möten för medborgare, politiker och andra intressenter. En dialog på många plan kring vad, var, när och hur. Helt enkelt förbereda alla intressenter för kommande beslut. Under vintern 2017 arbetades det i fokusgrupper runt om i kommun och dessutom fanns det möjlighet att bidra med synpunkter genom en digital enkät.
Tomas fortsätter:

»Vilket engagemang det varit. Synpunkterna har varit många, men målet har hela tiden varit att när fullmäktige fattar sitt beslut skall man förstå varför Falu Kommun lägger pengar på en ny simhall«

Simhallen kommer att byggas av och ägas av Lufab. Det innebär att Kultur- och fritidsnämnden blir beställare och investeringen kommer att finansieras med skattemedel. En investering på 250 miljoner innebär en årlig kostnad på mellan 13–15 miljoner. Med andra ord samma årliga kostnad som efter investeringarna inför VM 2015. I december 1972 invigdes nuvarande simhallen på Lugnet. Nästan 50 år senare kan den vara en del i en ny simhall, men naturligtvis i en utvecklad och moderniserad form.

Text: PeO Karlström

Knapp, skrolla upp