Toppfält: innehåll
Dalarnas Idrottsförbund Verkar  För Utveckling Av Folkhälsan

Dalarnas Idrottsförbund verkar för utveckling av folkhälsan

FALUN
Dalarnas Idrottsförbund vill verka för en förbättrad utveckling av folkhälsan med fokus på idrott och rörelse i Dalarna.

För att lyckas med detta vill vi ha ett bra samarbete med Dalarnas 15 kommuner, regionala aktörer och de politiska partierna, säger idrottschef Peter Berglund. Dalaidrotten vill att kommunerna skall verka för att:
Prioritera Skol IF för att fler ungdomar skall röra sig efter skoltid
Ha idrott/rörelse på schemat varje dag i grund­skolan.
Möjlighet att kunna låna idrottsutrustning.
Inrätta Idrottspolitiska program.
Verka för att skapa allaktivitetsplaner.
Vid framtagande av översiktsplaner och detaljplaner skall ytor för idrott och rekreation finnas med.

Peter Berglund, idrottschef i Dalarna.

Vad skall Dala­idrotten verka för?
– Vi skall bland annat satsa på Skol IF, verka för att sänka trösklarna till idrottande och föreningsliv, bidra till ökad jämställdhet och förbättrad integration. Lika viktigt är att vi bedriver en verksamhet i hela länet, säger Peter.

Hur har det mottagits bland kommunerna och de politiska partierna?
– Jag har besökt politiska konstellationer i ett antal kommuner och idag har vi särskilda samarbetsavtal med sju kommuner och med Landstinget Dalarna.
– Vår ambition är att vi ska hitta samarbetsavtal med samtliga kommuner. Hittills har det bara varit positiva tongångar, säger Peter.
– Jag har även haft samtal med flera partidistrikt. Vi har till och med skrivit ett Letter of Intent med Social­demokraterna i Dalarna.
– Ambitionen är att skriva samma typ av avtal med alla partier i Dalarna som finns representerade i riksdagen. Ett avtal som väckte lite kritik.

BÄTTRE FOLKHÄLSA
– Det har kanske inte framgått riktigt tydligt att vi är partipolitiskt obundna och att vi vill ha samma typ av uppgörelse med alla partier. Vi vill att alla partier ser en vinst att jobba tillsammans med idrottsrörelsen för en bättre folkhälsa, säger Peter.
– Vårt mål är att alla partier skall vara med och tala samma språk för våra ungdomars bästa och för folkhälsan i Dalarna.
– Vi har kommit en bit på väg. Målet är att jag före sommaren har träffat samtliga kommun-ledningar och politiska partier, avslutar Peter.

Dalaidrotten vill att kommunerna skall verka för att:
Prioritera Skol IF för att fler ungdomar skall röra sig efter skoltid
Ha idrott/rörelse på schemat varje dag i grundskolan.
Möjlighet att kunna låna idrottsutrustning.
Inrätta Idrottspolitiska program.
Verka för att skapa allaktivitetsplaner.
Vid framtagande av översiktsplaner och detaljplaner skall ytor för idrott och rekreation finnas med.

Text: PeO KARLSTRÖM

Knapp, skrolla upp