Toppfält: innehåll
Trevligt Lov  – Ett Lovvärt Initiativ

Trevligt lov – ett lovvärt initiativ

BORLÄNGE. Vikten av fritidsaktiviteter kan inte nog understrykas.
 Det har man tagit fasta på i Borlänge.
 –Vår satsning, Trevligt lov, för barn och ungdomar, har uppmärksammats även utanför länet, berättar Sofia Axelsson Lekare, utvecklare på föreningskontoret.

Kultur och fritidsnämn dens ordförande, Maslah Omar, känner och förstår också han vikten av fritidsaktiviteter:
 –Jag kom till Borlänge 2007 och under min uppväxt spelade jag fotboll och sysslade även med friidrott. Föreningslivet är en viktig del i kommunens integreringsarbete, säger Maslah Omar.
 Trevligt lov startade hösten 2018 efter att regeringen givit socialstyrelsen i uppdrag att dela ut medel till landets kommuner för att skapa gratis aktiviteter under skollov.
 –Vissa aktiviteter är populärare än andra, sett till våra anmälningslistor, berättar Omar och utvecklar:
 –Vi har även sett att medlemsantalen har ökat hos några föreningar vilket är roligt.
  Sofia Axelsson Lekare fyller på:
 –Tillsammans med civilsamhälle och samordnade interna resurser vill vi erbjuda barn och ungdomar en så jämlik fritid som möjligt.
 –Klarar vi det så tror vi också att aktivitetsgraden stiger. Det är våra intentioner och målsättningen med Trevligt lov.
 –I kommunen finns muskler att nå ut, men ibland kan kunskapen saknas för att nå fram. Och här har vi själva kärnfrågan för civilsamhället, då det kommer till fritidsaktiviteter, kontra samverkan med föreningslivet, understryker hon.
 
Maslah Omar igen:
 –Det är viktigt att vi når ut till föreningslivet. Inte minst då det kommer till integration.
 –Trevligt lov är sedan hösten 2019 en del av den ordinarie verksamheten som kultur och fritid erbjuder den unga borlängebon. Samtidigt en möjlighet till nya mötesplatser.

Nu väljer inte alla ungdomar att syssla med idrott. Vad gör ni för den kategorin?
 –Vi skapar mötesplatser där alla kan träffas på samma villkor och därigenom möjliggöra en förhöjd aktivitetsgrad, svarar Lekare.
 –Trevligt lov är utifrån barn och ungas egna önskemål. Därför finns en väldigt stor bredd i varje lovprogram.
 –Allt från pyssel, bakning, bad, uteaktiviteter, slöjdkollo, täljkollo för tjejer, fiske, spadag med föreläsning, podd och musik.
 –Alla dessa är mötesplatser där alla kan träffas på samma villkor, utvecklar hon.

Kan du nämna några exempel på aktiviteter som slagit väl ut?
 –Utomhusgymmet i Mellsta är ett och liknande gym finns även i vackra Torsång och Ornäs.
 –I Tjärna har det inrättats en discgolfbana och vid Sportfältet och Mellsta motionsspår finns det hinderbanor.
 –Aktiviteter hos Dansstudion, även om det är en kommersiell verksamhet, har gett flera ungdomar en stärkt självkänsla. Vilket är en win win situation för alla parter och några exempel på din fråga, svarar Lekare.
Maslah Omar får sista ordet:
 Hemma från skolan.
 –Träffa andra barn ska vara kul. Och då de återvänder till skolan är förhoppningen att de ska berätta hur bra det här är.
 –Trevligt lov är samtidigt en möjlighet för föreningslivet att växa, sammanfattar kultur- och fritidsnämndens ordförande. 

Text: PER-ÅKE GRANLUND

Knapp, skrolla upp