Toppfält: innehåll
10 Miljoner Satsas På Ny Minigolfbana I Ludvika

10 miljoner satsas på ny minigolfbana i Ludvika

LUDVIKA. Vi får nog Sveriges finaste anläggning när det hela blir klart!
Det är inte utan stolthet i orden som kassören i Ludvika Minigolfklubb, Daniel Danielsson, konstaterar detta faktum!

– Den nya anläggningen vid Piren intill Skuthamn  kommer att bli ett jättelyft för oss. Vi kommer in i en helt ny tideräkning vad gäller bangolf i Ludvika. Ja faktiskt i hela i Dalarna, understryker Danielsson.
Anläggningen, till en kostnad runt 10 miljoner kronor, kommer att stå helt klar i april-maj 2021.  
Kostar det så smakar det!  För anläggandet är notan  beräknad till 7 245 000 kronor. Lägg därtill 797 000 kronor för själva banorna och ytterligare ett par miljoner för saneringen av marken på byggplatsen. Av  notan på 10 miljoner kommer ABB att erlägga knappa en halv miljon för ytorna till parkeringen. 
– Vi vet inte exakt vad kostnaderna blir för saneringen, säger Sofia Hellsten vid Ludvika kommuns samhällsbyggnadsavdelning.
– Kostnaderna ingår i kommunens satsning på Väsman strand. Visst är det
mycket pengar men nu får vi en hyper­modern anläggning som säkerligen kommer att uppskattas av alla.

Minigolf Ludvika
Bästa platsen. – Det går inte att få en bättre plats ! Anläggningen kommer att bli ett jättelyft för oss, konstaterar  kassören, Daniel Danielsson, i Ludvika Minigolfklubb. 10 miljoner kronor investeras nu intill hamnen vid Piren och sjön Väsman. I vår ska Dalarnas finaste minigolfbana stå klar.

P-PLATS FÖR ABB
Sedan mitten av 1960-talet har minigolfklubben använt sin numera nedslitna anläggning vid Mossplan. När ABB för ett antal år sedan ville använda marken för ytterligare P-platser fick klubben en förfrågan.
– Vårt krav var självklart att vi skulle få ny mark och nya banor. När så erbjudandet om plats vid Piren kom tvekade vi aldrig, bekänner Daniel Danielsson.
– Det tog åtta år innan allt äntligen blev en realitet. En bättre plats än den vi nu fått går inte att uppbringa!
Klubben har hela tiden fått vara med i planeringen av denna mångmiljonanläggning.
– Det mesta har gått väldigt smidigt med ett undantag nämligen en stor planerad blomsteräng mitt bland banorna.
– Vi anser att detta kommer att störa helhetsbilden och vill att de ansvariga ändrar sig på den punkten!

BLOMSTERÄNG ELLER INTE?
Sofia Hellsten vid kommunen vidhåller dock sin ståndpunkt:
– Vi vill väldigt gärna behålla växternas mångfald i området och då ingår denna planerade blomsteräng. Det får nog golfarna lära sig att leva med.
Blomsteräng eller inte?  Den nya anläggningen saknar motstycke i Dalarna.
– Det är första och förmodligen sista gången i livet som man får vara med och bygga en anläggning som denna, tror Erik Källström vid K-Mark i Falun.
– Ludvika är bara att gratulera och kul även av alla 18 banorna kan användas av de handikappade. Just nu bygger jag en ramp upp på bana 8 just för denna grupp spelare.
Klubben kommer att få arrendera banorna av kommunen. Något avtal är dock ännu inte undertecknat.

VM-klass
Med tanke på den oerhört fina kvaliteten på banorna, bestående av galvaniserat järn och filtmattor, så finns redan tanken hos klubben att locka med större tävlingar.
– Så är det, erkänner Daniel Danielsson.. Banorna kommer att hålla VM-klass men vi får sikta på DM och kanske ett SM framöver.
– Ludvika har vid ett antal tillfällen tidigare arrangerat både SM och inbjudningstävlingar vid Mossplan.
Redan nu vågar han också  lova längre öppethållanden  vid Piren:
– Under sommarperioden kommer vi säkert att ha öppet till nio på kvällarna. Vi förväntar oss ett stort ”drag”  på de nya banorna.
Ett nytt kombinerat service- klubbhus kommer att uppföras på runt 100 kvadrat. Dessutom en uteservering med enklare servering.
Man önskar att det snart vore vår. Alla ser fram emot den nya anläggningen!
Danielsson torde näppeligen vara ensam om att redan nu längta till våren!
Text och foto: HARALD LOHSE

Minigolf
Rullar i vår. I slutet av april är det meningen att bollarna ska rulla i kopp vid Piren.
Knapp, skrolla upp