Toppfält: innehåll
Strategi 2025: Svensk Idrott – Världens Bästa

Strategi 2025: Svensk idrott – världens bästa

Riksidrottsmötet är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten som i år genomförs den 19–21 maj i Karlstad.

Till stämman ska en strategisk plan (Strategi 2025) innehållande analys och förändringsförslag gällande organisationsformer och ekonomiska system läggas fram. Helt enkelt – Svensk Idrott – världens bästa.

Idrott hela livet är ett annat viktigt begrepp. Idrott bedrivs i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Fler skall helt enkelt känna sig välkomna inom svensk idrott och då oavsett ambitionsnivå eller ålder.

Ingen lätt uppgift. Vissa utmaningar finns i samhället omkring idrotten. Vissa frågor måste idrotten hitta nya vägar och svar på, för att så många som möjligt skall vara med, så länge som möjligt och i en så bra verksamhet som möjligt. Med andra ord – Idrott hela livet.
Idag minskar idrottandet i takt med att man blir äldre. Idrotten skall anpassa sin verksamhet så den passar fler oavsett ålder.

Idrottens övergripande mål 2025 är följande:

Livslångt idrottande

  • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, vuxna och äldre väljer att idrotta i föreningen under hela livet.
  • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

  • Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

  • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

  • Svensk idrott är en ännu starkare samhällsaktör.

Hur sker då detta arbete i Dalarna?

Ett av verktygen är Idrottslyftet. Syftet med Idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Med stöd av Idrottslyftet hjälper Dalaidrottens konsulenter föreningarna i sitt utvecklingsarbete för att på ett ännu bättre sätt bemöta framtidens önskemål och behov.

Ibland behöver idrottsföreningen prova nya sätt att arbete. Har föreningen en ny verksamhetsform som de vill testa så finns det möjlighet att söka stöd för detta. Tänk nytt, tänk annorlunda, prova!

Skolidrottsföreningarna har möjlighet att ansöka om stöd för satsningar som inspirerar så många som möjligt att hålla på med idrott i olika former.
Som ytterligare ett led i arbetet med att sprida information om Strategi 2025 samt diskutera svensk idrotts framtid erbjuds inspirationsföreläsningar inom olika ämnen, riktade mot olika målgrupper. Föreläsningarna är kostnadsfria och genomförs internt i föreningen.
Varje Specialidrottsförbund (SF), t ex Svenska Judo­förbundet, har sammanställt utvecklingsplaner. Varje idrott har prioriterat ett antal områden som de vill arbeta med för att uppnå syftet med Idrottslyftet. Ett tips till alla idrottsföreningar är att kontakta sitt SF för mer information om vilka områden som är i fokus. Dalaidrotten samverkar med SF:en så vissa delar genomförs gemensamt. För att bemöta SF:ens önskemål anställer Dalaidrotten ytterligare två konsulenter.

Strategi 2025 innehåller så mycket och kan utveckla din förening.

Att slå en signal till ditt Specialidrottsförbund eller Dalaidrotten är att rekommendera.

Text: Peo Karlström

Knapp, skrolla upp